Αθήνα, 15 Νοεμβρίου  2022

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Δικαιοσύνης

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ανεξήγητη κωλυσιεργία της Δικαιοσύνης και του εποπτεύοντος Δήμου Αθηναίων ως προς την ποινική διερεύνηση των κατηγοριών για κακουργηματική απιστία στο Άσυλο Ανιάτων 

Με την υπ’ αριθμό 533/26-10-2022 ερώτησή 35 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ καταγγέλθηκε το όργιο κακοδιαχείρισης και αυθαιρεσίας  από την Διοίκηση του Ασύλου Ανιάτων, αναδείχθηκαν οι ευθύνες του Δήμου Αθηναίων ως εποπτεύοντος κατά τον νόμο τα Κοινωφελή Μη Κερδοσκοπικά Φιλανθρωπικά Σωματεία της χωρικής του αρμοδιότητας και ερωτήθηκαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τι σκοπεύουν να πράξουν προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ασύλου Ανιάτων και η επωφελής  αξιοποίηση της περιουσίας του.  Η απάντησή τους εκκρεμεί.

  Επανερχόμαστε σήμερα διότι εκκρεμεί  ενώπιον της Δικαιοσύνης χωρίς να έχει εισαχθεί ακόμη στο ακροατήριο εδώ και σχεδόν 4 χρόνια και εν προκειμένω ενώπιον του 27ου Ανακριτή, η δικογραφία που σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως από 25.02.2019 για κακουργηματική απιστία στο Άσυλο Ανιάτων, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακή ζημία άνω των 120.000 Ευρώ.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Η ακίνητη περιουσία του Ασύλου Ανιάτων (εφεξής ΑΑ)  υπερβαίνει με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς τα 240 εκατομμύρια Ευρώ.

Η διοίκηση του ΑΑ και ΙΠΧΠ ασκείται από τα αυτά πρόσωπα, με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΑ και της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΠΧΠ να ταυτίζεται. Η δε συνολική θητεία της μέχρι σήμερα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΑ και της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΠΧΠ ξεπερνά την δεκαετία, από 4.4.2012 (ως απλό μέλος του ΔΣ του ΑΑ ήδη από 9.6.2009).

Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΑΑ είναι πολύ κατώτερα από τα αναμενόμενα – μόλις 1,2 εκ. ευρώ προϋπολογίσθηκαν για το 2021 – για περιουσία 240 εκατομμυρίων ευρώ, με την ίδια την Πρόεδρο να δηλώνει στο παρελθόν ότι το 50% των ακινήτων παραμένει αναξιοποίητο, την τελευταία δεκαπενταετία το ΑΑ αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του.  Ως εκ τούτου μεταθέτει την εξόφληση οφειλών  πάνω από 1 εκ ευρώ σε προμηθευτές και παράλληλα  εκποιεί  περιουσία σε πολύ χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς, ακόμα και από τις αντικειμενικές αξίες.

Μετά από Επιστολή πρώην μέλους του ΔΣ του ΑΑ στην Κυβερνητική Επίτροπο του ΑΑ και στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας το 2018 αλλά και κατόπιν καταγγελιών Εταιριών για αδιαφανή διαχείριση της περιουσίας του ΑΑ, ο εποπτεύων αυτό Δήμος Αθηναίων, επί δημαρχίας του κ. Καμίνη, απέστειλε τον φάκελο προς διερεύνησης ποινικών ευθυνών στην Εισαγγελία «κυρίως [για] την εκποίηση ακινήτων μεγάλης αξίας που ανήκουν στην περιουσία του Σωματείου, χωρίς προηγουμένως να τηρηθούν κανόνες που εγγυώνται τα συμφέροντα του Σωματείου.» (Σχετικό το από 19.03.2019 Δελτίο Τύπου του Δήμου Αθηναίων με τίτλο: Στην εισαγγελία από τον δήμο Αθηναίων ο φάκελος καταγγελιών αδιαφανούς διαχείρισης για το Άσυλο Ανιάτων – Δήμος Αθηναίων (cityofathens.gr))

Συναφώς διαβιβάστηκαν τα με αριθ. Πρωτ. 1390/15.2.2019 έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων – Ιδρυμάτων, Δήμος Αθηναίων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με θέμα «Διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων» με αφορμή την από 7.8.2018 Εξώδικο Δήλωση – Γνωστοποίηση -Πρόσκληση προς το ΑΑ υποψήφιων αγοραστών ακινήτου του ΑΑ, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τη διαδικασία και το 1748/17.4.2019 έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων – Ιδρυμάτων προς το Πταισματοδικείο Αθηνών (4ο Προανακριτικό Τμήμα με την επιστολή του πρώην μέλους ΔΣ ΑΑ, κατά τα ανωτέρω.

Με την υπ’ αριθ. ΙΓ19-4481 (6464π) παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και δυνάμει του Α.Π. 249/09-07-2019 εγγράφου του 25ου Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών διορίζεται πραγματογνώμονας Ορκωτός Ελεγκτής προκειμένου να προβεί «σε έλεγχο και σε σύνταξη σχετικού πορίσματος σε σχέση με τα οικονομικά του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Άσυλο Ανιάτων και εάν προκλήθηκε ζημιά στα οικονομικά του για την περίοδο 2015 και εντεύθεν».

Πράγματι ο Ορκωτός Ελεγκτής παρέδωσε ταχύτατα εντός μόλις 4 μηνών και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους (2019) το πόρισμά του για τα οικονομικά του ΑΑ, το οποίο συνιστά κόλαφο για τα πεπραγμένα της διοίκησης του ΑΑ, σύμφωνα και με σχετικά δημοσιεύματα. (Σχετικά το με ημερομηνία 3.10.2020 δημοσίευμα του documentonews.gr: Αποκλειστικό: Πόρισμα κόλαφος ελεγκτή δείχνει τρύπα εκατ. ευρώ στο Άσυλο Ανιάτων – Το σκοτεινό real estate (documentonews.gr))

Ενδεικτικά, αναφέρεται σύμφωνα με το Πόρισμα ότι:

«Βάσει των ανωτέρω, πράξεις ή/και παραλείψεις δύναται να επηρέασαν αρνητικά την οικονομική θέση του Ασύλου Ανιάτων, προκαλώντας του επιβαρύνσεις. Ως επιβάρυνση δύναται να χαρακτηριστεί ενδεικτικά:

 • Η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων σε τίμημα μικρότερο του αγοραίου.
 • Η απώλεια δικαιώματος προς είσπραξη απαίτησης που προκύπτει από δικαιοπραξία.
 • Η πλημμελής χρήση των παραγωγικών πόρων της οντότητας.
 • Ο περιορισμός της δυνατότητας λειτουργίας της οντότητας.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, υφίσταται η πιθανότητα να έχουν ζημιωθεί τα οικονομικά του ΑΑ.»

Απ’ την άλλη, η Διοίκηση του ΑΑ προέβη ήδη τόσο σε μήνυση όσο και σε Αγωγή σε βάρος του πρώην μέλους ΔΣ για τις κατά τα ανωτέρω επιστολές της στο Δήμο Αθηναίων, αξιώνοντας σε βάρος της το εξοντωτικό κονδύλι άνω των 320.000 Ευρώ για φερόμενη ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση της διοίκησης του ΑΑ. [Η τακτική των Εξοντωτικών Αγωγών είναι γνωστή και έχει άλλωστε καθιερωθεί διεθνώς να αποδίδεται με τον όρο SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation – Στρατηγικές Αγωγές ενάντια στην Συμμετοχή στα Κοινά).

Σε εντελώς πρόσφατο δημοσίευμα (Μάτια ερμητικά κλειστά για το Άσυλο Ανιάτων | Η Εφημερίδα των Συντακτών (efsyn.gr)) αναφέρεται   «οι επίτροποι του Δήμου Αθηναίων, που διορίζονταν για να ελέγχουν τη διαχείριση, είτε έφευγαν άπρακτοι […] είτε τα έβρισκαν όλα καλώς καμωμένα. Αυτό  συμβαίνει και τώρα, με  το περιεχόμενο αναφοράς της τελευταίας επιτρόπου για το Άσυλο Ανιάτων (Α.Α.), να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα συγκλονιστικά επιβαρυντικά στοιχεία του εμπεριστατωμένου πορίσματος 215 σελίδων που συντάχτηκε από τον ορκωτό ελεγκτή  αλλά και της επώνυμης καταγγελίας της αιφνιδιαστικά απολυμένης νομικής συμβούλου τους Ιδρύματος».

Συγκεκριμένα, η μέχρι πρότινος Νομικός Σύμβουλος του ΑΑ κατέθεσε επώνυμη καταγγελία με αριθ. Πρωτ. 261722 και ημερομηνία 29.09.2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με Θέμα: «Αναφορά για την Κακοδιαχείριση του Ασύλου Ανιάτων».  Όπως καταγγέλλει προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου Αθηναίων, στις 3-1-2022 προσελήφθη στο Άσυλο Ανιάτων ως νομικός σύμβουλος και πιθανολογεί ισχυρά ότι η Διοίκηση του ΑΑ εξακολουθεί να διαπράττει ενεργητικά  αλλά και δια παραλείψεως  το αδίκημα της απιστίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η Διοίκησή του συνεχίζει να εκποιεί ακίνητη περιουσία σε τιμές κάτω των εμπορικών της αξιών, αλλά επιπλέον παραλείπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την ακίνητη περιουσία του και να εγκρίνει την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του.» Παραθέτει δε στην παραπάνω αναφορά, μακρά σειρά ενεργειών και πρακτικών που κρίνει ως προβληματικές, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών περίθαλψης των χρονίως πασχόντων συμπολιτών μας που διαβιούν στο ΑΑ και των εργασιακών συνθηκών. Η αναφερόμενη νομική σύμβουλος απολύθηκε  4 μήνες μετά την πρόσληψή της  «λόγω μη ικανοποιητικής συνεργασίας  του Ασύλου και όλων των υπηρεσιών του» μαζί της, παρ’ ότι η σύμβασή της ήταν αορίστου χρόνου, με την ίδια να έχει ήδη καταθέσει αγωγή για καταχρηστική απόλυση κατά του ΑΑ και το ΑΑ να απαντά δικαστικά με διαδικασίες σε βάρος της. Προστέθηκε έτσι στη σειρά των παραπάνω από 60 μη αρεστών υπαλλήλων που είτε απολύθηκαν είτε εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από την Πρόεδρο.  

Το Α.Α. απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αρχές Οκτώβρη τ.ε, στην 23η/24η συνεδρίαση με αφορμή τη σωρεία των τεκμηρίων αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Όλες οι παρατάξεις, πλην του Κ. Μπακογιάννη, ζήτησαν να συζητηθεί το θέμα διεξοδικά, να μοιραστεί το πόρισμα-κόλαφος του Ορκωτού Ελεγκτή, να ακουστούν οι εμπλεκόμενοι και να εξεταστούν τα στοιχεία της επώνυμης καταγγελίας.

Ωστόσο ο Δήμαρχος μετέθεσε στο «απώτερο μέλλον» τη συζήτηση ισχυριζόμενος ότι με ηρεμία και ψυχραιμία θα αντιμετωπιστεί με συναίνεση και αυτό το ζήτημα, όπως αντιμετώπισε και το θέμα εξυγίανσης του Γηροκομείου, για το οποίο υπενθυμίζεται η υπ’ αριθ. 7755/29-9-2022 ερώτηση που κατέθεσαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ με τίτλο «Ψευδεπίγραφο, ανεδαφικό και ανεφάρμοστο το «Σχέδιο Εξυγίανσης» του Γηροκομείου Αθηνών, θέτει σε κίνδυνο την περιουσία του ιδρύματος, την διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τους εργαζομένους».

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αξελός έθεσε το εύλογο ερώτημα, αν σκοπεύει ο Δήμος Αθηναίων ως εποπτεύων του ΑΑ να δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά της διοίκησης έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους γνώσης της δικογραφίας από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Απάντηση δεν δόθηκε, πλην της διαβεβαίωσης ότι το θέμα θα …συζητηθεί εν ευθέτω χρόνω. 

Επειδή το ΑΑ και ΙΠΧΠ είναι από τα παλαιότερα Φιλανθρωπικά Σωματεία / Ιδρύματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και κατέχει αμύθητη ακίνητη περιουσία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ, την οποία η Διοίκησή του οφείλει να διαχειρίζεται χρηστά και για κοινωφελείς  σκοπούς και ως εκ τούτου η υπόθεση κακουργηματικής απιστίας η οποία εκκρεμεί ενώπιον του 27ου Τακτικού Ανακριτή είναι ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Επειδή εκτός των άλλων υπάρχουν καταγγελίες για ακατάλληλο επίπεδο περίθαλψης και συνθηκών διαβίωσης των χρονίως πασχόντων συμπολιτών μας και κακές συνθήκες εργασίας του μη αρεστού στη διοίκηση προσωπικού.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

 1. Γιατί λιμνάζει εδώ και σχεδόν τέσσερα (4) χρόνια η ποινική δικογραφία σε βάρος της Διοίκησης του ΑΑ, ευρισκόμενη ακόμη στο στάδιο της Ανάκρισης ενώ το ογκωδέστατο πόρισμα (215 σελίδων) του διορισθέντος Ανεξάρτητου Πραγματογνώμονα Ορκωτή Ελεγκτή ολοκληρώθηκε εντός 4μήνου και παραδόθηκε ήδη από τον Νοέμβριο του 2019;
 2. Έχει γίνει / θα γίνει χρήση των ποινικών διατάξεων για επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας; [επί παραδείγματι με χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος / μείζονος δημοσίου συμφέροντος (κατ’ άρθρο 1 περ. γ του ν. 4022/2011, την περίοδο που ο νόμος αυτός επανήλθε σε ισχύ, ήτοι από 9.8.2019 έως 30.9.2019), δεδομένου του Κοινωφελούς Φιλανθρωπικού χαρακτήρα του εποπτευόμενου από τον Δήμο Αθηναίων ΑΑ, ή κατόπιν με χρήση των άρθρων 32 ΚΠοινΔικ ή 35 παρ. 3 ΚΠοινΔικ, σε συνδυασμό με το άρθρο 587 παρ. 2 ΚΠοινΔικ κατά το οποίο «Η ανάκριση διενεργείται κατ` απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών.»];
 3. Όφειλε ο  Δήμος Αθηναίων να κάνει δήλωση παράστασης πολιτικής Αγωγής και επιπλέον δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά της Διοίκησης του ΑΑ, σε μια υπόθεση που ο ίδιος διαβίβασε αρμοδίως στις Εισαγγελικές Αρχές για τα οικονομικά του ΑΑ και ΙΠΧΠ και ήδη κινήθηκε αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη;
 4. Όφειλε ο Δήμος Αθηναίων να προβεί σε ενέργειες μετά το από Νοέμβρη 2019 Πόρισμα – Κόλαφο του Πραγματογνώμονα, Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή (215 σελίδων) για τα οικονομικά του ΑΑ, την κακοδιοίκησή του και την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του;
 5. Όφειλε ο Δήμος Αθηναίων να διαβιβάσει άμεσα προς τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές την με αριθ. Πρωτ. 261722/29.09.2022 νέα Αναφορά της πρώην Νομικής Συμβούλου του ΑΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με Θέμα: «Αναφορά για την Κακοδιαχείριση του Ασύλου Ανιάτων»;
 6. Ποιες αποφάσεις έχετε λάβει και σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, μετά το από Νοέμβρη 2019 Πόρισμα – Κόλαφο του Πραγματογνώμονα, Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την κακοδιαχείριση των οικονομικών του ΑΑ, την κακοδιοίκησή του και την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του, ιδίως ενόψει του ότι παραμένουν στη Διοίκηση του η Πρόεδρος και λοιπά μέλη του ΔΣ που φέρεται να έχουν τελέσει κακουργηματική απιστία;
 7. Έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος Αθηναίων ότι η επί δεκαετία και πλέον Πρόεδρος του εποπτευομένου Ασύλου Ανιάτων, μετά των λοιπών μελών της Διοίκησης αυτού, αντί να προβούν σε ενέργειες για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και την εξυγίανση των οικονομικών του ΑΑ,  αντίθετα προέβησαν σε μήνυση σε βάρος της πρώτης επωνύμως καταγγέλλουσας και πρώην μέλος του ΔΣ  αλλά και  εξοντωτική αγωγή (SLAPP) σε βάρος της ύψους πάνω από 300.000 Ευρώ;
 8. Ποιος πληρώνει  για την ποινική υπεράσπιση των μελών του ΔΣ, αλλά και για τις προσωπικές αγωγές κατά των επωνύμως καταγγελλόντων τις αμοιβές των δικηγόρων και τα νομικά έξοδα; Η Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης από την προσωπική τους περιουσία ή άραγε πληρώνει το  ΑΑ/ΙΠΧΠ από την περιουσία που έπρεπε να διαθέτει προς εξυπηρέτηση του φιλανθρωπικού του σκοπού; Αν ναι, ποιο το ύψος τους;
 9. Έχουν διερευνηθεί οι επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες για τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των απασχολούμενων στο ΑΑ και ΙΠΧΠ;
 10. Ποιες οι υγειονομικές συνθήκες στις οποίες διαβιούν οι περιθαλπόμενοι; Ποιο το αποτέλεσμα των ελέγχων που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο ΑΑ/ΙΠΧΠ;
 11. Σε ποια μέτρα θα προβούν για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των περιθαλπομένων;

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε, όπως κατατεθούν τα έγγραφα που ο Ορκωτός Ελεγκτής μνημονεύει ότι δεν του παραδόθηκαν στο από 25.11.2019 Πόρισμά του, στα οποία μεταξύ άλλων εμφαίνονται και οι αποφάσεις εκποίησης των ακινήτων, ήτοι:

1. Το φυσικό μητρώο (μελών) του Σωματείου

2. Το πλήρες αρχείο Γ.Σ. των μελών (συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων Γ.Σ.)

3. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. για την περίοδο μετά την 14-11-2017 μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας Ερώτησης αρμοδίως υπογεγραμμένα και μετά των συνημμένων τους.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Φωτίου Θεανώ

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Ζαχαριάδης Κώστας

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βασιλικός Βασίλης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζουράρις Κώστας

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Κόκκαλης Βασίλης

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέτυ)

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος