Σήμερα απαντήσαμε στην Κυβέρνηση και στην επιχειρούμενη κατάργηση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω του σ/ν Χατζηδάκη.

Η κατάργηση του 8ώρου, η αποσύνδεση αμοιβής/υπερωριών, η κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων, η ακύρωση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας είναι μερικές μόνο από τις βαθιά συντηρητικές στοχεύσεις του σ/ν. Θα το επιτρέψουμε;;;;;