Στον φιλόξενο χώρο της Νομικής Βιβλιοθήκης είχα την χαρά να συμμετάσχω στην συζήτηση για το βιβλίο της συναδέλφου Ματ. Χ”Παναγιώτου με θέμα τον ν. 4622/19 και τίτλο “Το Επιτελικό Κράτος”. Συνομιλητής ο υπουργός & αρχιτέκτονας του νόμου Γ. Γεραπετρίτης και συντονιστής ο δημοσιογράφος Π.Τσίμας.

Ουσιαστική συζήτηση με ανταλλαγή επιχειρημάτων και ιδεών. Από την πλευρά μου ανέδειξα την αδιέξοδη λογική του νόμου και τις αναγκαίες τομές που πρέπει να υπάρξουν για την αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους και βρίσκονται στον αντίποδα της λογικής της Κυβέρνησης.