Τιμήσαμε σήμερα την επέτειο της μάχης των οχυρών. Την 6η Απριλίου 1941 η Ναζιστική Γερμανία για να αντισταθμίσει την ήττα της φασιστικής Ιταλίας στα βουνά της Αλβανίας, κήρυξε τον πόλεμο κατά της χώρας μας.

Το πνεύμα του Αλβανικού Έπους κυριάρχησε και σ’ αυτήν την άνιση μάχη. Τα οχυρά αντιστάθηκαν και αμύνθηκαν του πατρίου εδάφους, ακόμη όταν όλα ήδη είχαν κριθεί. Οι νικητές της μάχης των Οχυρών μεταλαμπάδευσαν το πνεύμα της αντίστασης κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής και συμμετείχαν στο έπος της Εθνικής Αντίστασης. Τιμή και δόξα στους ήρωες της μάχης των Οχυρών

. Έμπρακτη αναγνώριση της θυσίας τους αποτελεί η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, που αποτελεί πράξη πρωτίστως ηθικής δικαίωσης.