Η πρώτη μου παρέμβαση ως εισηγητής σε κύρωση νομοσχεδίου, στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής αφορούσε την κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του κοινωφελούς ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ανώνυμη εταιρεία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων τεχνική οικοδομική” και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δωρεά, αξίας 800.000 ευρώ, σχετίζεται με ένα γενικά διατυπωμένο στρατηγικό σχέδιο επανατοποθέτησης της χώρας στο εξωτερικό, με την ονομασία Repositioning Greece.

Ενώ ουδείς μπορεί να έχει αντίρρηση στην ενίσχυση της εικόνας και της θέσης της Ελλάδας στο εξωτερικό, ιδίως μετά την δεκάχρονη οικονομική κρίση, εν τούτοις, η υπό κύρωση σύμβαση είναι γενικόλογη και αόριστη στο θέμα αυτό καθώς δεν περιέχει και δεν αποσαφηνίζει, τους στόχους και το συγκεκριμένο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας.

Επίσης με την σύμβαση δωρεάς παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης ιδιωτών και εταιρειών, χωρίς καμία ανάμιξη ή έλεγχο εκ μέρους του δημοσίου ενώ δεν προσδιορίζονται ούτε οι συγκεκριμένες έρευνες που θα πραγματοποιηθούν, ούτε οι χώρες που αυτές θα γίνουν ούτε το είδος, τα κριτήρια και οι μέθοδοι αξιολόγησης της Ελλάδας, που τίθενται από την σύμβαση. Αυτονόητη λοιπόν η επιφύλαξή μας για την Ολομέλεια.