27-5-2020

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Εκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την αντιστοιχία των νέων Τμημάτων Σχολών  Μηχανικών Πανεπιστημίων, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος καταθέτει προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορά, την με αριθμό πρωτοκόλλου 46992/16.4.2020 έγγραφη αναφορά-αίτηση του Φ. Αγαθονικιάδη,  με την οποία αιτείται να πληροφορηθεί εάν εκδόθηκαν και πότε οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες σύμφωνα με την νομοθεσία Ν. 4610/2019 άρθρο 66 πρέπει να έχουν εκδοθεί   για την αναγνώριση όλων των νέων Τμημάτων των Σχολών Μηχανικών των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Επισυνάπτεται συνημμένα η έγγραφη αναφορά προς την υπουργό Παιδείας.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 27 Μαίου 2020

Ο καταθέτων Βουλευτής

Θεόφιλος Ξανθόπουλος