Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι κυριότερες δράσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις μου τις τελευταίες 15 ημέρες.

30-9-2020

https://editor.wix.com/shoutout/b2ee8730-8a50-4155-8410-d6bdc28223c5#/message