Οι κυριότερες δράσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις μου, τις τελευταίες 15 ημέρες