Οι κυριότερες ομιλίες, παρεμβάσεις και δράσεις μου τις τελευταίες 15 ημέρες-Χρόνια Πολλά και καλή χρονιά με υγεία, αισιοδοξία, αλληλεγγύη

https://shoutout.wix.com/so/0dNu5forq?languageTag=en#/main