Στο παρακάτω Ενημερωτικό Δελτίο #5 μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά, τις κυριότερες δράσεις, τις ομιλίες μου στη Βουλή, τις συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ΜΜΕ, τις ερωτήσεις μου στη Βουλή και γενικότερα τις πρωτοβουλίες μου εντός και εκτός Κοινοβουλίου, τις τελευταίες 15 ημέρες.

https://shoutout.wix.com/so/3bM-cVGbj?fbclid=IwAR1XvG8LoTV3lUbEvVAyOXweFjoMcwpRpEXGLJHt5RA8juQAjdAubWEUfVM#/main