Θεόφιλος Ξανθόπουλος

 Βουλευτής Δράμας ΣΥΡΙΖΑ

Ενημερωτικό Δελτίο 6

Οι κυριότερες δράσεις, πρωτοβουλίες, ομιλίες και συνεντεύξεις μου τις τελευταίες 15 ημέρες

https://shoutout.wix.com/so/3dN0q9dPH#/main