Οι κυριότερες ομιλίες, παρεμβάσεις και δράσεις μου τις τελευταίες 15 ημέρες