ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                       28-5-2020

Επίκαιρη επερώτηση 80 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα στη διαχείριση της πανδημίας και τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας στο  Εθνικό  Σύστημα Υγείας

Με πρωτοβουλία του Τομέα Υγείας, 80  βουλευτές της  Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση για την  ανταπόκριση του συστήματος υγείας στην πανδημία και για την επόμενη μέρα στο  ΕΣΥ.

Στην επερώτηση αποτυπώνεται μια ουσιαστική αποτίμηση των προβλημάτων στην υγειονομική διαχείριση της πανδημίας και προβάλλονται οι νέες ανάγκες και οι προτεραιότητες για την σταθερή στήριξη και αναδιοργάνωση της δημόσιας περίθαλψης.

Επισημαίνεται επίσης η καθολική κοινωνική απαίτηση για θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με έμφαση στην προκήρυξη μόνιμων θέσεων γιατρών και λοιπού προσωπικού, στην ενισχυμένη χρηματοδότηση του ΕΣΥ και τη σταδιακή σύγκλιση με τους μέσους όρους της ΕΕ στις δημόσιες δαπάνες υγείας, στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ και στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού, στην ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών υγείας και κατ’ οίκον φροντίδας.

Τονίζεται επίσης η ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των δημόσιων δομών αξιοποιώντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία,  αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και  για φροντίδα των πληθυσμών ειδικής ευαλωτότητας (πρόσφυγες, Ρομά, φυλακισμένοι, φιλοξενούμενοι σε γηροκομεία και προνοιακά ιδρύματα κλπ).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην  έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού με ένταξη στα ΒΑΕ και μισθολογική του  αναβάθμιση, στην ανάγκη διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας στη διαχείριση των έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας  και, τέλος,  στην ανάγκη να είναι εγγυημένη η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών στα νέα φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικά τεστ .

Επισυνάπτεται το κείμενο της επίκαιρης επερώτησης