Επισκεφθήκαμε σήμερα με τους σ. Δ. Καρβούνη & Χ. Καραγιαννίδη, ως αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, τον ΕΦΚΑ Δράμας, όπου συναντηθήκαμε με την Δ/ντρια κ. Φανή Τσολάκη και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων κ. Τ.Λαζαρίδη. Η επιλογή της Κυβέρνησης να εκχωρήσει το τμήμα έκδοσης συνταξεων σε ιδιώτες (δικηγόρους, λογιστές), εκτός από θεσμικά προβλήματα μάλλον θα δημιουργήσει παρά θα αντιμετωπίσει καθυστερήσεις.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα γραφεια μας αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωση Ξενοδόχων Δράμας, αποτελούμενη από τον Προεδρο κ. Α. Καλλία και τον Γεν. Γραμματέα Στ.Τζαμτζή. Υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση για τις δυσκολίες των ξενοδόχων της περιοχής μας, που επιτείνονται από τη μονομερή, υπέρ των μεγάλων ξενοδοχείων, οπτική της Κυβέρνησης. Αμφότερες οι επισκέψεις υπήρξαν ενημερωτικές και πολύ γόνιμες και δρομολόγησαν μονιμότερη συνεργασία.