Μέρα αγώνα, Μέρα μνήμης ο σημερινός εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Μέρα που αποκτά ξεχωριστή σημασία στη σημερινή συγκυρία.

Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης καταργεί το 8ωρο, τις πληρωμενες υπερωρίες, τις συλλογικές συμβάσεις, διαλύει την Κοινωνική ζωή των εργαζομένων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. με τα συνδικάτα σήμερα ξαναθυμίζει τον δρόμο του αγώνα, το δρόμο της συλλογικής προσπάθειας για να μην περάσει ο εργατοκτόνος νόμος.