Οι ερωτήσεις που απηύθυνα στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μ. Σχοινά κατά την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Αμυνας και Εξωτερικών & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

Αφορούσαν στην σημασία του όρου “εμβάθυνση” για την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και στο αν έχει προβλεφθεί η άμεση ενίσχυση από την ΕΕ των διοικητικών δομών των υπηρεσιών ασύλου στις χώρες πρώτης υποδοχής και συνεπώς και της Ελλάδας.