ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                               21-9-2020

Ερώτηση 37 βουλευτών για το περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή Καρά Τεπέ της Λέσβου             

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, συνυπέγραψε ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το συντελούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή Μαυροβουνίου(Καρά Τεπέ) της Λέσβου, όπου η κυβέρνηση αποφάσισε να κατασκευάσει επειγόντως τη νέο δομή φιλοξενίας προσφύγων μετά την καταστροφή της Μόριας.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Λέσβου και Αν. Τομεάρχη Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιάννη Μπουρνού, «τα έργα στον Καρά Τεπέ περιλαμβάνουν μεγάλης έκτασης χωματουργικές εργασίες που ισοπεδώνουν τον λόφο του Μαυροβουνίου, ενώ οι τεράστιες ποσότητες από τα μπάζα των εργασιών ρίχνονται στη θάλασσα της ίδιας περιοχής (Παναγιούδα), όχι απλώς αλλοιώνοντας τον αιγιαλό, αλλά επεκτείνοντάς τον προς τη θάλασσα».

Οι βουλευτές τονίζουν ότι πρόκειται για περιβαλλοντικό έγκλημα, καθώς, όπως σημειώνουν, «καμία έγκριση δεν έχει δοθεί για τέτοιας έκτασης παρεμβάσεις, ούτε γνωρίζουμε να έχει υπάρξει απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για εξαίρεση του συγκεκριμένου έργου από τις διαδικασίες αδειοδότησης. 

Ο νόμος 4375/2016, προσθέτουν οι βουλευτές, επιτρέπει σε έκτακτες περιπτώσεις εθνικής ανάγκης την αλλαγή χρήσης γης και την ανέγερση εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής διάταξης, δεν επιτρέπει ωστόσο την παράκαμψη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4014/2011. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 4014/2011 (όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους) που αφορούν  «έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Αμυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», καθώς και (παρ. 2β) «για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας  και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 (Α` 73)».

Ο νόμος προβλέπει επίσης την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων: «- επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του έργου,
– αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο και
– αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον,
β) θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης, που αναφέρονται στο στοιχείο α`, τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη χορήγησή της».

Κατόπιν τούτων, οι βουλευτές ερωτούν τον υπουργό, με βάση ποια διάταξη νόμου έχει
έχει εξαιρεθεί από την αδειοδότηση το έργο στον Καρά Τεπέ, αν έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση για εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και αν
προτίθενται οι υπηρεσίες του υπουργείου να παρέμβουν, ως οφείλουν, και να διακόψουν το περιβαλλοντικό έγκλημα.

Επίσης ζητούν να κατατεθεί τη Βουλή κάθε έγγραφο σχετικό με την εξαίρεση του έργου στο Καρά τεπέ, από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την τυχόν εκδοθείσα 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.