Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τους κ.κ..Υπουργούς

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης

Θέμα: “Αδράνεια του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης

Α. Με το ν. 3090/2002 συστήθηκε το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (ΣΕΕΚΚ), με αποστολή τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση των συνθηκών κράτησης, της ευταξίας και της τήρησης των μέτρων ασφάλειας στα καταστήματα κράτησης, της εφαρμογής των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα και των κανονισμών λειτουργίας των καταστημάτων αυτών. Προϊστάμενος του Σώματος τοποθετείται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για τριετή θητεία, συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Τον Ιούνιο 2019, έληξε η θητεία του Προϊσταμένου του Σώματος Επιθεώρησης Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ. κ. Σταύρου Μαντακιοζίδη. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν έχει τοποθετηθεί νέος Προϊστάμενος στο ως άνω Σώμα ούτε έχει κινηθεί η σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία. Έτσι, το παραπάνω Σώμα παραμένει «ακέφαλο» και ουσιαστικά έχει απονεκρωθεί, αφού δεν είναι δυνατή η λειτουργία του.

Β. Με το άρθρο 18 ν. 4625/2019 (139 Α’/31.08.2019), δόθηκε η δυνατότητα, με σχετική Υπουργική Απόφαση,  αύξησης των Επιθεωρητών που υπηρετούν στο ΣΕΕΚΚ κατά δώδεκα (12). Μάλιστα, στην Αιτιολογική έκθεση αυτού του νόμου γίνεται λόγος «για την αποτελεσματικότερη εποπτεία των φυλακών» και επιπλέον, αναφέρεται ότι αυξήθηκαν δραματικά τα περιστατικά βίας από κρατουμένους κατά σωφρονιστικών υπαλλήλων, η διακίνηση ναρκωτικών εντός των Καταστημάτων κράτησης, ο εντοπισμός αυτοσχέδιων όπλων … Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της στελέχωσης του ΣΕΕΚΚ, προκειμένου να τελέσει επιτυχώς το έργο του.   

Γ. Ο θεσμικός ρόλος του ΣΕΕΚΚ είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ευταξία των καταστημάτων κράτησης όσο και για την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ως εκ τούτου, η ουσιαστική λειτουργία του καθίσταται επιτακτική για τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.   

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Α. Πότε πρόκειται να τοποθετηθεί Νέος Προϊστάμενος στο ΣΕΕΚΚ;

Β. Πόσοι επιθεωρητές έχουν προστεθεί στη δύναμη του ΣΕΕΚΚ από τον Ιούλιο 2019;

Γ. Προτίθεστε να εκδώσετε Υ.Α. για την αύξηση των επιθεωρητών όπως προβλέπει το άρ. 18 παρ. 1 του ν. 4625/2019 και να προβείτε σε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος;

Δ. Πόσες εντολές ελέγχου έχουν δοθεί προς το ΣΕΕΚΚ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας και πόσες απ’ αυτές έχουν εκτελεστεί;

Ε. Πόσοι έκτακτοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από τις 10 Ιουλίου 2019 και σε ποια Καταστήματα Κράτησης;

ΣT. Πόσοι τακτικοί έλεγχοι (επιθεωρήσεις) έχουν πραγματοποιηθεί και σε ποια Καταστήματα Κράτησης;

Οι Ερωτώντες βουλευτές

Γκιόλας Ιωάννης

Λάππας Σπύρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Μάρκου Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ψυχογιός Γιώργος