ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Σε μείζον τοπικό ζήτημα μετατρέπεται η μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου

Οι τελευταίες εξελίξεις «δείχνουν» ένα ακόμα αδιέξοδο στο ζήτημα της μετεγκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου του Βόλου, το οποίο έχει αναδειχθεί ως μείζον, τόσο για τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο και για την τοπική κοινωνία.

Το υπάρχον κτήριο του Μεγάρου έχει κριθεί ακατάλληλο για λόγους λειτουργικούς, στατικότητας, χώρων, ασφάλειας, υγιεινής, ενώ έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο (με την υπ’ αρ. 2258/44523/27.8.1998 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού).

Σύμφωνα με την έκθεση-πρόταση του Δήμου Βόλου για τη χωροθέτηση του Δικαστικού Μεγάρου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας τον Σεπτέμβριο του 2012, «η ανάγκη δημιουργίας νέου χώρου ως Δικαστικού Μεγάρου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη εδώ και πολλά χρόνια, αφού το υφιστάμενο κτίριο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχει καν τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας ως χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις» (ΥΑ 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89).

Το 2014, η Ομάδα Εργασίας κατέληξε μέσα από καθαρά τεχνοκρατικές, επιστημονικές διαδικασίες με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων στην αξιολόγηση όλων των πιθανών λύσεων για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου και εξέδωσε σχετικό πόρισμα για τρεις (3) επικρατέστερες εναλλακτικές λύσεις (οικόπεδο της Στέγης Ανηλίκων στη Ν. Ιωνία, Σωφρονιστικό Κατάστημα στην οδό Μεταμορφώσεως και δύο οικόπεδα στην Γ. Δήμου – Ο. Ελύτη), προτείνοντας να συμπεριληφθεί η πρόταση αυτή στην τελική απόφαση του Δ.Σ. για την Β1 φάση της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ. Βόλου (όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Πολεοδομίας).
Το 2017 πραγματοποίησα αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης με στόχο να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Έτσι, στις 22/05/2017 είχε υπογραφεί από τον τότε αρμόδιο Γενικό Γραμματέα η σχετική εντολή, με βάση την οποία η αρμόδια υπηρεσία (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) θα μετέβαινε στην πόλη του Βόλου για να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις τις Ομάδας Εργασίας. Παρά την πολιτική βούληση, λόγω νομικών και υπηρεσιακών κωλυμάτων, δεν κατέστη δυνατό η αρμόδια υπηρεσία να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες.

Στις 23/12/2019, είχε γίνει ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων, όπου συγκροτήθηκε και νέα άτυπη Επιτροπή Φορέων (μεταξύ των οποίων Δήμος Βόλου και Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου) για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου χώρου για τη μετεγκατάσταση του Μεγάρου και την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών. Η πρόταση που επικράτησε σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις ήταν το οικόπεδο της Στέγης Ανηλίκων στη Ν. Ιωνία Βόλου.

Περίπου έξι μήνες μετά, και ενώ καμία επίσημη λύση δεν είχε δοθεί, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου ανακοίνωνε πως οι προτάσεις του Δήμου Βόλου για τον χώρο μετεγκατάστασης (οικόπεδο της Στέγης Ανηλίκων και τις φυλακές Χιλιαδούς) δεν βρίσκουν ανταπόκριση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και κρίνονται ως ακατάλληλες.

Εν τούτοις, και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία επίσημη ανακοίνωση για τον χώρο μετεγκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου, στις 07/08/2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ανάθεσης της υλοποίησης, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, μεταξύ άλλων, του έργου ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Το έργο εν ολίγοις εντάχθηκε, χωρίς να υπάρχει προσδιορισμένος χώρος για την εγκατάστασή του.
Στις 17/09/2021, ένα χρόνο μετά την ένταξη του έργου ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου σε ΣΔΙΤ και ενώ καμία απολύτως ενέργεια δεν έχει αναληφθεί, ο Δήμος Βόλου προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, ρίχνοντας την ευθύνη της τεράστιας καθυστέρησης για τη δρομολόγηση του έργου στο Υπουργείο, αναφέροντας πως η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη και λόγω αχρείαστης γραφειοκρατίας.

Ευθύνες επέρριψε ο Δήμος και στον έτερο εμπλεκόμενο φορέα το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, τον οποίο κατηγόρησε για έλλειψη αποφασιστικότητας για τη δρομολόγηση του έργου, με ευθεία επίθεση στον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Κατόπιν τούτων, στις 21/09/2021 ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι αποχωρεί από την άτυπη Επιτροπή Φορέων για το νέο Δικαστικό Μέγαρο, κατηγορώντας το Δήμο για μετάθεση ευθυνών για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της δρομολόγησης του έργου.

Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, παρά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για πρωτοβουλίες στη δρομολόγηση του έργου μετεγκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, το ζήτημα φαίνεται να βρίσκεται και πάλι σε αδιέξοδο, με τους αρμόδιους φορείς να επιρρίπτουν ευθύνες τόσο μεταξύ τους όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο και το αποτέλεσμα να είναι ότι το έργο είναι και πάλι στο σημείο «μηδέν».

Επειδή, το έργο μετεγκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου έχει ενταχθεί από το καλοκαίρι του 2020 σε ΣΔΙΤ.
Επειδή, το έργο εντάχθηκε χωρίς να έχει προσδιοριστεί επίσημα ο κατάλληλος χώρος για τη μετεγκατάσταση.
Επειδή, παρά την ένταξη εδώ και ένα χρόνο το έργο δεν έχει προχωρήσει.
Επειδή, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε δημόσιες ανακοινώσεις τους επιρρίπτουν ευθύνες τόσο μεταξύ τους όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δρομολόγηση του έργου.
Επειδή, νέο «αδιέξοδο» προκύπτει μετά την αποχώρηση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου από την άτυπη Επιτροπή Φορέων για το νέο Δικαστικό Μέγαρο.
Επειδή, το ζήτημα είναι μείζον τόσο για τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και για την τοπική κοινωνία.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Γιατί ενώ το έργο ανέγερσης νέου Δικαστικού Μεγάρου Βόλου έχει ενταχθεί σε ΣΔΙΤ, εδώ και ένα χρόνο δεν έχει ακόμα προχωρήσει καμία ενέργεια;

2. Ποια είναι η αιτία γι’ αυτή την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία;

3. Υπάρχει τελικά χώρος που να κρίνεται κατάλληλος για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου;

4. Προτίθεται να παρέμβει, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος