Aθήνα,  24-10-2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Δράμας μέσω ΑΣΕΠ-Θέσεις και ενέργειες της κυβέρνησης

Με την απόφασή της στις  31-1-2019, η Επιτροπή της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/06(άρθρο 2, παρ. 1), ενέκρινε την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 258 μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων στο Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου Δράμας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού ορίστηκε να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, για την σύσταση και λειτουργία του ΑΣΕΠ, ενώ η αναγκαία δαπάνη, σύμφωνα με το 2/660/11-1-2019 έγγραφο του Γ.Λ.Κ,  προβλέφτηκε να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και από πιστώσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή  ελήφθη μετά το από, 19-12-2018, αίτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατ’ εξαίρεση έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας.

Η απόφαση κατανομής των θέσεων προσωπικού σε όλα τα καταστήματα κράτησης της  χώρας και επομένως και των 258 θέσεων στο Κατάστηματης Δράμας, εκδόθηκε στις 26-2-2019 από τον τότε Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ευτύχη Φυτράκη.

Εξάλλου με υπ’ αριθμ. 35349/611/9-8-2019 (ΦΕΚ Β 3290)απόφαση του Υπ. Εργασίας καθορίστηκαν και κατανεμήθηκαν οι θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας  που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998.

Οι φυλακές του Νικηφόρου Δράμας άρχισαν να ανεγείρονται το 2002 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία καθώς απουσιάζει το αναγκαίο λειτουργικό και φυλακτικό προσωπικό.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η προηγούμενη  κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού πρόσληψης του προσωπικού των φυλακών Δράμας, οι οποίες όμως ¨πάγωσαν’ μετά την εκκίνηση των εκλογικών διαδικασιών.

Και ενώ θα περίμενε κανείς, η νέα κυβέρνηση, να πιάσει το νήμα  από την προηγούμενη στο συγκεκριμένο, ώριμο από κάθε πλευρά, θέμα και να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, παρατηρούνται τα εξής περίεργα φαινόμενα:

1. Η σωφρονιστική πολιτική, για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας, μεταφέρθηκε ως αρμοδιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ετσι οι φυλακές αντιμετωπίζονται πλέον, πρωταρχικά, ως ζήτημα ασφάλειας και όχι σωφρονισμού, ενώ η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει εξ αντικειμένου επιπτώσεις στην άμεση και ταχεία διεκπεραίωση των εκκρεμών διαδικασιών στελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης.

2. Σε πρόσφατη τοποθέτησή της στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων της Βουλής η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Σ. Νικολάου, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μας, σχετικά με τις προκηρύξεις των θέσεων στο Κατάστημα Κράτηση Δράμας, είπε επί λέξει τα εξής:

«Κοιτάζουμε και το ενδεχόμενο να παρακάμψουμε χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Θα το δούμε στη πορεία. Πρέπει οι φυλακές να έχουν προσωπικό. Το θέμα της υποστελέχωσης τους είναι πολύ σοβαρό και θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν να στελεχωθούν. Εξάλλου υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις».

Επειδή από τα παραπάνω διαφαίνονται περαιτέρω καθυστερήσεις στην άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης του διαγωνισμού για την κάλυψη 258 μονίμων θέσεων στις φυλακές Νικηφόρου Δράμας

Επειδή, από τις δηλώσεις της Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής, με το πρόσχημα της αποφυγής χρονοβόρων διαδικασιών, υπονοείται προσπάθεια παράκαμψης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, γεγονός που πλήττει την διαφάνεια και την ισότητα των πολιτών, παραπέμποντας σε πελατειακές λογικές

Επειδή, το Κατάστημα Κράτησης Δράμας είναι δυνατό να λειτουργήσει και οι διαδικασίες πρόσληψης του αναγκαίου στελεχιακού δυναμικού είχαν εισέλθει από την προηγούμενη κυβέρνηση, στη τελική ευθεία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη:

1.Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει και να ολοκληρώσει άμεσα τις διαδικασίες πρόσληψης των 258 μονίμων υπαλλήλων, όπως αυτές είχαν εκκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ;

2. Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ως τώρα για την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ;

2. Υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για παράκαμψη του ΑΣΕΠ  όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις φυλακές Δράμας αλλά και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα; Και αν ναι, με ποια διαδικασία θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Λάππας Σπύρος

Γκιόλας Γιάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Μάρκου Κωνσταντίνος