Οδύνη για την απώλεια του επισκόπου. Δράμας, Παύλου.

Προσωπικότητα με άποψη, ιεράρχης με κύρος, άνθρωπος με περιεχόμενο. Συνεργασθήκαμε άψογα με επίγνωση του θεσμικού ρόλου του καθενός μας.

Από σήμερα “εν σκηναίς δικαίων”, κατά την εκκλησιαστική ορολογία. Γαίαν ελαφράν….