Η ομιλία μου στη Βουλή για το ασφαλιστικό: Το κυβερνητικό νομοσχέδιο ενισχύει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, στρώνει το δρόμο για την είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και την υπονόμευση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Δίνουμε τη μάχη για ένα σύγχρονο, δίκαιο, ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα διαγενεακής αλληλεγγύης