Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλος και Ξάνθης Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, κατέθεσαν αναφορά για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την επιστολή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Σταύρου Κεχαγιόγλου, που τους είχε απευθυνθεί, με θέμα: Μεταρρύθμιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών”, στην οποία εκφράζει την διαφωνία του σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να προβεί σε επανατροποποίηση του νέου υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με την υπαγωγή των Φορέων Διαχείρισης στις αιρετές περιφέρειες.

Στην επιστολή του ο κ. Κεχαγιόγλου, αφού επισημαίνει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος επέλεξε να ξεκινήσει μιά ακόμη διαβούλευση για το μέλλον των Φορέων Διαχείρισης , 20 μόλις μήνες μετά την ψήφιση του Νόμου 4519/2018, σημειώνει:

Τ”ι θα γίνει με τους Φορείς άγνωστό. Θα συγχωνευθούν σε έναν ανά περιφέρεια; Θα καταργηθούν τελείως; Θα αλλάξουν μορφή και θα γίνουν υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας; Επίσης άγνωστο.”

Αναφέρει ακόμη μεταξύ άλλων, ότι κινδυνεύει να χαθεί η αυτοτέλεια των Φορέων και ο ρόλος τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ σύμφωνα με το άρθρο 24 Του Συνάγματος, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους.

“Οι Φορείς Διαχείρισης δεν αποτελούν βαρίδια του υπουργείου αλλά τα βασικά εργαλεία άσκησης της περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου σε τοπικό επίπεδο.Δεν νοείται Υπουργείο Περιβάλλοντος χωρίς τις προστατευόμενες περιοχές”, τονίζεται επίσης.

Και καταλήγει η ανοικτή επιστολή: “Η ανάπτυξη που όλοι επιθυμούμε δεν πρέπει να γίνει εις βάρος του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ενός οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμου ορεινού όγκου στον οποίο αξιοποιούνται αειφορικά οι τοπικοί πόροι”.

Δείτε την κατατεθείσα αναφορά εδώ

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11116059.pdf