ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                       29-10-2020

Να γίνει ακατάσχετη η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες λόγω Covid-19-Eρώτηση 64 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, συνυπέγραψε με άλλους 63 βουλευτές, ερώτηση προς την κυβέρνηση, με την οποία ζητείται η μη επιστρεπτέα προκαταβολή που θα χορηγηθεί από τις Περιφέρειες να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή/

Όπως αναφέρεται την ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Μεσσηνίας και τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλ. Χαρίτση, οι αιρετές Περιφέρειες εξέδωσαν προσκλήσεις για την ενίσχυση των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την παναδημία, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής για την κάλυψη λειτουργικών εσόδων.

Την ίδια στιγμή, η επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως θεσπίσθηκε για τις επιχειρήσεις από την κυβέρνηση, είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Επειδή λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος, η μη επιστρεπτέα προκαταβολή, που καλύπτει άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων να μην εισπραχθεί τελικά από τις επιχειρήσεις λόγω π.χ  χρεών προς το Δημόσιο, οι βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς τι προτίθενται να κάνουν ώστε παραμείνει η μη επιστρεπτέα προκαταβολή ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με άλλη οφειλή.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ.

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Να γίνει ακατάσχετη η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες λόγω Covid-19»

Oι Αιρετές Περιφέρειες της χώρας, κάνοντας χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν, υλοποιούν αυτή τη περίοδο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό, καθώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν μέχρι σήμερα ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση, δεν έχουν βοηθήσει στην αναστροφή του δυσμενούς οικονομικού κλίματος των τελευταίων 7 μηνών.

Οι Περιφέρειες έχουν προχωρήσει σε έκδοση προσκλήσεων με τίτλο την «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» και οι εν λόγω δράσεις σχεδιάστηκαν ώστε να ενισχύσουν οικονομικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 148/3-7-20 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2729/3-7-20), θεσπίστηκε καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κεντρικό κράτος, για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορονοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο το 2020. Η επιστρεπτέα αυτή προκαταβολή σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Επειδή η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, θα καλύψει πραγματικές τρέχουσες ανάγκες τους, αφού δεν έχουν άλλα έσοδα για μεγάλο διάστημα

Επειδή υπάρχει κίνδυνος η ενίσχυση των Περιφερειών να μην εισπραχτεί αμιγώς από τις επιχειρήσεις, όπως με την επιστρεπτέα προκαταβολή του κεντρικού κράτους λόγω χρεών στο Δημόσιο

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

Τι προτίθεστε να κάνετε, ώστε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή που θα χορηγηθεί από τις Περιφέρειες να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή;