ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                      27-2-2024

Ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία από δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητες, συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και δυσμενή διάκριση-Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ερώτηση για την απαράδεκτη εξαίρεση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% από την εφαρμογή του νόμου για συμμετοχή τους στις δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητες, συνυπέγραψε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Δράμας, Θ. Ξανθόπουλος. Στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας και βουλεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνας Νοτοπούλου, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
   Στις δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε., το 12% αυτών των θέσεων, σύμφωνα με τον ν.4765/21, καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Ωστόσο στο άρθρο 6 και στην παρ. 2 του ίδιου νόμου, αναφέρεται το εξής: «2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), Δ.Ε. Φύλαξης, Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υ.Ε. Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς».

Η εξαίρεση των παραπάνω θέσεων έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, καθώς παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επισημαινουν οι βουλευτές και ρωτούν την αρμόδια υπουργό Εσωτερικών, τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία για την κάλυψη του 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις δημόσιες προκηρύξεις και να αρθεί η δυσμενής μεταχείρισή τους και η καταφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

   Επισυνάπτεται η Ερώτηση