Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας


ΘΕΜΑ: «Σε δραματική κατάσταση η δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη»

Το στρατηγικό σχέδιο συνειδητής απαξίωσης και οριακής λειτουργίας του ΕΣΥ το οποίο
μεθοδικά και με διακριτό ζήλο απεργάζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις 8
Ιουλίου 2019 ως σήμερα οδεύει προς την σταδιακή ολοκλήρωσή του και καμιά πτυχή του
Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν εξαιρείται.
Αυτή τη φορά σειρά έχουν οι εργαζόμενοι στα Ειδικά Κέντρα Φροντίδας – Οδοντιατρικά
Κέντρα της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια
εκφράζουν την έκδηλη αγωνία τους για τις εξελίξεις που δρομολογεί η νεοδεξιά κυβέρνηση
και η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τα Κέντρα αυτά σε κατάρρευση και αντικειμενική
αδυναμία έγκαιρης κάλυψης των αναγκών υγείας των ανθρώπων που προσέρχονται σε
αυτά.
Κλειδιά του σχεδίου της Κυβέρνησης Α.Ε είναι η συνειδητή υποστελέχωση,
υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση των Κέντρων αυτών, τα οποία σημειωτέον ως εκ του
θεσμικού ρόλου και της αρμοδιότητάς του προσφέρουν δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες,
για τις οποίες η κυβέρνηση αδιαφορεί και δεν έχει αποφασίσει να καλύψει ούτε μέσω του
ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πολύ πρόσφατα η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία με αφορμή το γεγονός ότι το 2024 είναι “Έτος Στοματικής Υγείας”,
η δημόσια οδοντιατρική δαπάνη ως ποσοστό της συνολικής οδοντιατρικής δαπάνης, στην
Ελλάδα αγγίζει το 0%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 31%. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν κατά
περίπου 72% οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
Παραθέτουμε επί λέξει τη δήλωση της ΕΟΟ: «Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οι πολίτες
δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα, ενώ
παράλληλα ο δημόσιος οδοντιατρικός τομέας είναι υποστελεχωμένος και με σοβαρά
ελλείμματα σε υποδομές και οργάνωση. Τα παραπάνω συντέλεσαν στην όξυνση των
ανισοτήτων και τη συνολική υποβάθμιση του επιπέδου στοματικής υγείας του πληθυσμού».
Στο 0% “ανέρχεται” και η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για την οδοντιατρική φροντίδα.
To 2023 δημοσιεύθηκε η πιο πρόσφατη έρευνα για την οδοντιατρική περίθαλψη των νέων,
κυρίως, της χώρας από το σώμα της οποίας παραθέτουμε τα εξής άκρως ανησυχητικά και
προσβλητικά για μια χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε στοιχεία:
• Κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας, περίπου 1 στους 2
(46,8%) χρειάστηκαν οδοντιατρική/ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία. Ποσοστό 32,0 %
όσων χρειάστηκαν οδοντιατρική/ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία δεν την έλαβε κάθε
φορά που χρειάστηκε.
• Οι λόγοι που αναφέρθηκαν ως κύριοι για τη μη ικανοποίηση της αναγκαίας
οδοντιατρικής/ορθοδοντικής εξέτασης ή θεραπείας, από́ τον πληθυσμό́ που
χρειάστηκε οδοντιατρική́ εξέταση ή θεραπεία και δεν την έλαβε (32,0%) ήταν για 9
στους 10 πολίτες (87,5%), οικονομικοί.
Η κακή στοματική υγεία επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες και κλονίζει την υγεία των
πολιτών. Παρότι τα νοσήματα του στόματος μπορούν να προληφθούν σε μεγάλο βαθμό, ο
αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζεται από αυτά παραμένει πολύ υψηλός. Εκτιμάται ότι
τα νοσήματα του στόματος επιβαρύνουν πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους
παγκοσμίως.
Εκτός της ισορροπημένης διατροφής και τη στοματική υγιεινή, απαραίτητη είναι η τακτική
επίσκεψη στον/στην οδοντίατρο, καθώς και στοχευμένες δημόσιες δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης ήδη από την προσχολική ηλικία.
Αντ’ αυτών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να απαξιώνει τις καθ’ ύλην αρμόδιες
δομές της 1ης και 2ης Υ.ΠΕ, οι οποίες μαστίζονται από υποστελέχωση, εγκατάλειψη και εν
γένει αποδιάρθρωση.
Συγκεκριμένα, η 1η Υ.ΠΕ Αττικής διαθέτει 6 τέτοια Ειδικά Κέντρα, και δη τα εξής:
Οδοντιατρικό Κέντρο Λένορμαν, Οδοντιατρικό Κέντρο Αλεξάνδρας, Οδοντιατρικό Κέντρο
Αμαρουσίου, Οδοντιατρικό Κέντρο Νέου Κόσμου, Οδοντιατρικό Κέντρο Καλλιθέας και
Οδοντιατρικό Κέντρο Παγκρατίου. Η δε 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Νήσων διαθέτει μόλις 3, τα
εξής: Οδοντιατρικό Κέντρο Πειραιά, Οδοντιατρικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων και
Οδοντριατρικό Κέντρο Νίκαιας. Δεν υπάρχει ούτε ένα στα νησιά του Αιγαίου.
Και τα 9 ειδικά αυτά κέντρα χειμάζονται από έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και σύντομα
δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν καμία οδοντιατρική υπηρεσία. Χαρακτηριστικά, στο
ΚΕΦΟΚ Λένορμαν έχουν απομείνει μόνο τρεις (3) γναθοχειρουργοί, δύο εκ των οποίων
οδεύουν προς συνταξιοδότηση στο τέλος του 2024. Στα οδοντιατρικό Κέντρο Αλεξάνδρας,
Νέου Κόσμου και Παγκρατίου αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο δύο (2) οδοντοτεχνίτες. Στο
Οδοντιατρικό Κέντρο Πειραιά έχουν απομείνει μόνο έξι (6) οδοντοτεχνίτες, στην Νίκαια οκτώ
(8), ενώ στους Αγίους Αναργύρους μόλις τρεις (3), δύο εκ των οποίων θα συνταξιοδοτηθούν
στο εγγύς μέλλον.
Ως εκ τούτου, ο μέσος όρος αναμονής για προγραμματισμό επίσκεψης είναι τουλάχιστον
πέντε (5) μήνες, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην καλύπτονται οι ανάγκες στοματικής
υγείας του πληθυσμού ευθύνης της 1ης και 2ης μένουν ανικανοποίητες, αφού οι άνθρωποι
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα.


Eπειδή η στοματική υγεία του πληθυσμού είναι σημαντικός παράγοντας καλής υγείας και
ευημερίας των ανθρώπων, επομένως η πολιτεία οφείλει να μεριμνά και για αυτήν και να την
προτεραιοποιεί όπως αρμόζει στη σπουδαιότητά της
Επειδή η κακή στοματική υγεία και η έλλειψη της κατάλληλης οδοντιατρικής φροντίδας
συνεπάγεται σωματικά συμπτώματα, λειτουργικούς περιορισμούς, ψυχικές και κοινωνικές
επιπτώσεις, στιγματισμό, χαμηλή παραγωγικότητα στην εργασία, μειωμένη επίδοση των
παιδιών στο σχολείο, αλλά και επιπλοκές στη γενική υγεία, δεδομένου του ότι οι νόσοι του
στόματος έχουν συχνά συννοσηρότητα με άλλα μη μεταδιδόμενα νοσήματα (π.χ. συσχέτιση
της περιοδοντικής νόσου με τον διαβήτη και την καρδιαγγειακή νόσο).
Επειδή η κατάσταση στον τομέα της οδοντιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα είναι σε επιεικώς
δραματική κατάσταση όπως αδρά την περιγράφει η ίδια η Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία και ο ΟΟΣΑ.
Επειδή το πρόγραμμα «Dentist Pass» απέτυχε καθώς βάσει των στοιχείων της ΕΟΟ
συγκέντρωσε αιτήσεις για 245.000 παιδιά σε σύνολο 600.000 ωφελούμενων.
Επειδή οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην απαξίωση του ΕΣΥ και
την ανακατεύθυνση των ανθρώπων στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο και αυτό πλέον καθίσταται
εξαιρετικά δύσκολο δεδομένης της ανοχής της στην ακρίβεια και την αισχροκέδρεια.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1) Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ενισχυθεί το ανθρώπινο
δυναμικό όλων των ειδικοτήτων των Ειδικών Κέντρων ΦροντίδαςΟδοντιατρικών Κέντρων της 1ης και της 2ης Υ.ΠΕ;
2) Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την ουσιαστική αναβάθμιση του
σχετικού ιατροτεχνολογικού προσωπικού των Κέντρων αυτών;
3) Τι σχεδιάζει για την ανάταξη και αποκατάσταση της οδοντιατρικής περίθαλψης
ως αναπόσπαστο μέρος του ΕΣΥ, ιδίως στο βαθμό που το περιβόητο dental
pass απέτυχε;
4) Γιατί δεν υπάρχει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Στοματική Υγεία;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Αποστολάκης Ευάγγελος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Γαβρήλος Γιώργος
Δούρου Ειρήνη (Ρένα)
Ηλιόπουλος Όθων
Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)
Καλαματιανός Διονύσης – Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Λινού Αθηνά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παππάς Πέτρος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργο