Από την χθεσινή εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου των Α. Μπίνη & Αν. Σωτηροπούλου για τον ν. 4829/21, δηλ. για τις δραστηριότητες επιρροής, ήτοι lobbying (Λόμπινγκ).

Το μεν βιβλίο συνιστά αξιόλογη συγγραφική & εκδοτική προσπάθεια, ανεξάρτητα από το περιεχόμενου του αναλυόμενου νόμου.

Οι λόγοι καταψήφισης επί της αρχής από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. του συγκεκριμένου νόμου επιβεβαιώθηκαν, κατά την εκτίμησή μου, στη συζήτηση και επιβεβαιώθηκε για μια φορά ακόμη η προτεραιότητα στην επικοινωνία, που χαρακτηρίζει αυτήν την Κυβέρνηση.