ΕΡΩΤΗΣΗ                                                    

                                   Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Σκάνδαλο στην 6η ΥΠΕ με την υπερτιμολόγηση μέσων ατομικής  προστασίας»

κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε με την παρούσα, στο  σκάνδαλο της 6η ΥΠΕ με την υπερτιμολόγηση μέσων ατομικής προστασίας. Ειδικότερα, με την  απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός Υγείας Β. Κοντοζαμάνης στις 15/5/2020 στη Βουλή, στην Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης,  ουσιαστικά επιβεβαίωσε  πλήρως τις υποψίες και τους φόβους μας για ύπαρξη ενός πρωτοφανούς σκανδάλου με πρωταγωνιστή τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη. Επί της ουσίας ο κ. Κοντοζαμάνης δεν απάντησε σε τίποτα από τα καταγγελλόμενα ενώ μεταξύ άλλων δήλωσε «κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κρίση για ίδιον όφελος» και «…η αυξημένη ζήτηση εκτόξευσε τις τιμές των προϊόντων. Απλοί κανόνες της αγοράς». Πραγματικά τι άλλο θα  μπορούσε να πει για να επιβεβαιώσει πλήρως  τα καταγγελλόμενα;

Καταλαβαίνουμε την αμήχανη στάση του Υφυπουργού και τη δύσκολη θέση του κρυπτόμενου Υπουργού. Άλλωστε είναι γνωστές οι τραγελαφικές ιστορίες διορισμού κομματικών στελεχών, στις θέσεις των Διοικητών των Νοσοκομείων της χώρας, τις περισσότερες φορές απευθείας από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, χωρίς καμιά αξιολογική διαδικασία. Όμως η προσπάθεια διασπάθισης του δημοσίου χρήματος δεν μπορεί να μένει αναπάντητη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Επανερχόμαστε λοιπόν, επαναλαμβάνοντας κατ’ αρχήν τα επίμαχα σημεία της σκανδαλώδους υπόθεσης.

 • Με την αριθμ. 2589/18-03-2020  απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη (ΑΔΑ:ΩΦΧ4469ΗΔΜ-Ξ49), ανατίθεται η προμήθεια υγειονομικού υλικού και λοιπών ειδών ατομικής προστασίας, για τις κατεπείγουσες ανάγκες των Φορέων Υγείας αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στην εταιρεία < BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ> συνολικού κόστους #1.535.368,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για ΜΑΣΚΕΣ FFP-3 75.500 τ.μ.χ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα).
 •  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΜΑΣΚΕΣ FFP-3 75.500ΤΕΜ. 16,4 1.238.200€ 1.535.368€

Αξιοσημείωτο είναι ότι, στο σώμα της απόφασης  δεν αναφέρονται προσφορές από άλλους συμμετέχοντες.

Σε κάθε περίπτωση η 6η ΥΠΕ αποφασίζει την ανάθεση με κόστος ανά τεμάχιο (Μάσκες FFP-3) 16,4€ ή 20,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 • Την ίδια μέρα, με την αριθμ. 2590/18-03-2020 απόφαση του διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη (ΑΔΑ: ΨΟ3Ω469ΗΔΜ-Η34) ανατίθεται η προμήθεια  υγειονομικού υλικού και λοιπών ειδών ατομικής προστασίας, για τις κατεπείγουσες ανάγκες των Φορέων Υγείας αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στην εταιρεία <EUROSUP MEDICALS> συνολικού κόστους #87.925,92€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για ΣΤΟΛΕΣ ΤΥΠΟΥ TYVEC 3.800 τ.μ.χ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΣΤΟΛΕΣ ΤΥΠΟΥ TYVEC 3.800 ΤΕΜΑΧΙΑ 18,66 70.908€ 87.925,92€

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν αναφέρονται προσφορές από άλλους συμμετέχοντες.

Σε κάθε περίπτωση η 6η ΥΠΕ αποφασίζει την ανάθεση με κόστος ανά τεμάχιο (Στολές τύπου TYVEC) 18,66€ ή 23,14€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 • Την ίδια ακριβώς μέρα, με την αριθμ. 12644/18-03-2020 απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Παναγιώτη Στάθη (ΑΔΑ:Ψ4ΖΤ469Η26-21Χ), αποφασίζεται η προμήθεια υγειονομικού υλικού. Μεταξύ άλλων η προμήθεια 122.000 μασκών FFP-3, με κόστος 4,4€ ανά τεμάχιο ή 5,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • Με την ίδια πράξη, αποφασίζεται η προμήθεια 6.150 στολών τύπου TYVEC, με κόστος 8€ ανά τεμάχιο ή 9,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με δυο λόγια:

Η 1η ΥΠΕ αγοράζει μάσκες FFP-3 με 5,46€ ανά τεμάχιο, ενώ η 6η ΥΠΕ (την ίδια μέρα) με 20,34€ ανά τεμάχιο.

Η 1Η ΥΠΕ αγοράζει στολές τύπου TYVEC με 9,92€ ανά τεμάχιο, ενώ η 6η ΥΠΕ (την ίδια μέρα) με 23,14€ ανά τεμάχιο.

Κατόπιν της γενικής κατακραυγής η 6η ΥΠΕ πάγωσε (προσωρινά;) την προμήθεια των μασκών FFP-3.

Επισημαίνεται ότι από την σύγκριση των τιμών βάσει των οποίων προμηθεύτηκαν οι δύο υπηρεσίες, προκύπτει ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης των προμηθειών, η 6η ΥΠΕ θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό (έναντι της 1ης ΥΠΕ) με 1,173 εκ ευρώ!

75.500τμχ *(20,34-5,46) + 3.800 τμχ *(23,14-9.92)=1.173.676€

Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος καλοπροαίρετα ότι η υπερτιμολόγηση οφείλεται στην κατεπείγουσα ανάγκη της προμήθειας λόγω της υγειονομικής κρίσης. Όμως το συγκεκριμένο επιχείρημα  δεν ευσταθεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους:

 • Την ίδια χρονική στιγμή η 1η ΥΠΕ αλλά και άλλοι φορείς του δημοσίου προμηθεύονται τα ίδια είδη με τιμές που αντιστοιχούν ακόμη και στο ¼ των τιμών με τις οποίες προμηθεύεται η 6η ΥΠΕ.
 • Οι συγκεκριμένες προμήθειες της 6ης ΥΠΕ αφορούν μεγάλο αριθμό αγαθών με υψηλό προϋπολογισμό. Δεν πρόκειται με άλλα λόγια, για μια μικρή προμήθεια στην οποία δεν θα υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυξημένος ανταγωνισμός.
 • Ενώ η  αρχική ημερομηνία παράδοσης των στολών τύπου TYVEC ήταν η 31/3/2020, παρανόμως δόθηκε παράταση από τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ βάσει της παρ5 του άρθρου 206 του ν .4412/2016 και θα καταλήξει να υλοποιηθεί ολοκληρωτικά 64 ημέρες μετά την προκήρυξη και 45 ημέρες μετά την παρέλευση της συμβατικής προθεσμίας.
 • Το βασικότερο όλων. Με βάση αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, προκύπτει συγγενική σχέση του κ. Καρβέλη με την οικογένεια Λαϊνιώτη που κατέχει την  «BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ». Ακόμη, από δημοσιεύματα του τύπου προκύπτει η έμμεση σχέση της «EUROSUP MEDICALS ΙΚΕ»  με τις εταιρείες της οικογένειας Λαϊνιώτη, καθώς ο κ. Πετούσης εκτός από συγγενική σχέση με την  οικογένεια Λαϊνιώτη, εκτός από διαχειριστής του κύριου μετόχου της «EUROSUP, RAFFREY INVESTMENTS LTD», τυγχάνει  να είναι και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, ενώ ο ίδιος στην προσωπική του σελίδα στον ιστότοπο LinkedIn, αυτοπροσδιορίζεται ως διευθυντής πωλήσεων της «BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ».

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές πέραν πάσης αμφιβολίας ότι  πρόκειται για μία σκανδαλώδη προσπάθεια διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, με σαφή χαρακτηριστικά διαπλοκής επιχειρηματιών με στελέχη της ΝΔ.

 • Επειδή η οικονομική κρίση έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της πλήττοντας ολόκληρες κοινωνικές και  επαγγελματικές ομάδες.
 • Επειδή τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να υιοθετήσει εμπροσθοβαρή μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας, προκλητικές υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος, βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας.
 • Επειδή,  οι Έλληνες πολίτες που θα υποστούν τις συνέπειες της επερχόμενης ύφεσης, οφείλουν να γνωρίζουν πού κατευθύνεται και το τελευταίο ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού.

Ερωτάται ο κ Υπουργός

 1. Είναι αλήθεια ότι ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ παραμένει στη θέση του, παρά τις αποκαλύψεις σε βάρος του, λόγω της προσωπικής στήριξης που του παρέχει ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Μιχάλης Μπεκίρης;
 2. Θα αποπεμφθεί  έστω και τώρα τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη;
 3. Πως ερμηνεύει το γεγονός ότι η αναρτηθείσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με «φερόμενη» ημερομηνία 12/3/2020, για τις στολές τύπου TYVEC στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας έχει αριθμό πρωτοκόλλου 11.708!!! , ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις της 6ης ΥΠΕ στην διαύγεια της ίδιας μέρας είχαν αριθμό πρωτοκόλλου από  2.320 έως 2.357;
 4. Έχουν ζητηθεί ή διαβιβαστεί από εσάς τα στοιχεία της υπόθεσης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για έλεγχο;
 5. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου υπερτιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών εν μέσω της υγειονομικής κρίσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πολάκης Παύλος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη


Αθανασίου Νάσος


Αναγνωστοπούλου Σία


Αραχωβίτης Σταύρος


Αυγέρη Θεοδώρα


Βαρδάκης Σωκράτης

Βερναρδάκης Χριστόφορος


Βέττα Καλλιόπη


Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος


Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα


Ζαχαριάδης Κώστας


Ζουράρις Κωνσταντίνος


Καλαματιανός Διονύσης


Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων


Μάλαμα Κυριακή


Μάρκου Κώστας


Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


Μιχαηλίδης Ανδρέας


Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος


Μπουρνούς Ιωάννης


Μωραϊτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα


Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξανθός Ανδρέας


Παπαδόπουλος Σάκης


Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος


Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης


Σκουρολιάκος Πάνος


Σκούφα Μπέττυ


Σπίρτζης Χρήστος


Συρμαλένιος Νίκος


Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτου Δημήτρης