ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα του νησιού της Ρόδου εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του Κτηματολογίου»

Το Κτηματολόγιο της Ρόδου τελεί υπό αναστολή λειτουργίας από τον Νοέμβριο του 2020, λόγω εκτεταμένων σοβαρών φθορών του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται. Η έκταση των φθορών παρουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε το κτήριο κρίθηκε ως μη ασφαλές και ακατάλληλο για τη στέγαση των υπαλλήλων και την υποδοχή κοινού, καθιστώντας άμεση την ανάγκη μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επισκευής.

Όμως, παρά την αρχική φαινομενική κινητοποίηση και παρά την αντικειμενικά έντονη ανάγκη για επαναλειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου, καμία από τις λύσεις για μετεγκατάσταση, που προτάθηκαν, δεν έχει ευοδωθεί στο ελάχιστο. Μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καν η μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας στο κτήριο το οποίο παραχωρήθηκε προσωρινά από τον Δήμο της Ρόδου γι’ αυτόν τον σκοπό, ενώ ούτε καν έχουν ξεκινήσει οι κατάλληλες εργασίες που θα καταστήσουν λειτουργικό τον παραχωρηθέντα χώρο.

Ταυτόχρονα, έντονη συζήτηση λαμβάνει χώρα σχετικά με το μεγάλο όγκο του ιστορικού αρχείου, που το Κτηματολόγιο Ρόδου διαθέτει, και την ανάγκη ή όχι μετακίνησης αυτού, στο πλαίσιο της προσωρινής μεταφοράς της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα φθοράς του υπάρχοντος κτηρίου. Όπως επισημαίνεται από τους τοπικούς φορείς, κανένα σχετικό έγγραφο δεν έχει σταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο προς την Διεύθυνση του Κτηματολογίου, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες απογραφής του αρχείου της Υπηρεσίας και της μεταφοράς αυτού. Ενώ, ο τοπικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, προκειμένου να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης, συνηγορεί στο ότι η Υπηρεσία διατίθεται να συνδράμει στα εργασίες επισκευής του κτηρίου, χωρίς να απαιτηθεί η μεταφορά του αρχείου σε άλλο χώρο, διαδικασία η οποία εκτός από επικίνδυνη είναι και εξαιρετικά χρονοβόρα και θα καθυστερήσει σημαντικά το χρόνο επαναλειτουργίας του Κτηματολογίου.

Ως εκ τούτου και δίχως να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των εργασιών της Υπηρεσίας, έντονη είναι η αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Η πολύμηνη αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογίου έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην οικονομική και συναλλακτική δραστηριότητα του νησιού, θέτοντας ουσιαστικά σε απόλυτη παύση μια σειρά από ενέργειες, όπως η χορήγηση και εκταμίευση δανείων, η σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, η υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών κ.α, προκαλώντας ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές σε δημόσιο αλλά και ιδιώτες.

Επειδή το Κτηματολόγιο της Ρόδου βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας εδώ και έξι μήνες,

Επειδή η τοπική οικονομία βρίσκεται ήδη στα όρια της βιωσιμότητας και σε μια παρατεταμένη κρίση,

Επειδή έχουν κατατεθεί προτάσεις με τεχνικές δυνατότητες για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, η οποία και θα οδηγήσει στην όσο το δυνατό συντομότερη επαναλειτουργία της Υπηρεσίας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Γνωρίζει το αδιέξοδο που έχει προκύψει στην οικονομική ζωή του νησιού λόγω της παύσης λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου;
Σε τι ενέργειες έχει προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να εκκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες για την αντιμετώπιση των φθορών του παρόντος κτηρίου και ποιες λύσεις εξετάζει για τη μετεγκατάσταση του Κτηματολογίου σε άλλο κτήριο;
Ποιο το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας της Υπηρεσίας;
Εξετάζεται η λύση της μη μεταφοράς του ιστορικού αρχείου του Κτηματολογίου, έτσι ώστε να εκκινήσει η διαδικασία μετεγκατάστασης, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο άμεσα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σαντορινιός Νεκτάριος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος