Ξανθόπουλος Θεόφιλος

1 Οκτωβρίου · 

Η παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων στην πόλη είναι καταλυτική. Η παρουσία μου στην έναρξη της περιόδου δράσεών του επιβεβλημένη. Και η υποστήριξη της προσπάθειας που καταβάλλεται αυτονόητη. Καλή & Δημιουργική Χρονιά σε όλο το Λύκειο.