Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με διανομή φυλλαδίων στις στάσεις των Μ.Μ.Μ.

Με τους συντρόφους της Ο.Μ. Βύρωνα ενημερώνουμε τους Πολίτες.