Το Σάββατο 17/2/2024 το Δ. Σ. του Συλλόγου Τρίτεκνων Οικογενειών Π.Ε. Δράμας εκπροσωπούμενο από την πρόεδρο κ. Παναγιώτα Κεφαλά και τη Γραμματέα κ. Γκογκάκη Σωτηρία, συναντήθηκε με τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, όπου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες των τρίτεκνων οικογενειών και να γνωστοποιήσουν τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητάς τους. Η συνάντηση ήταν επικεντρωμένη στην επίλυση προβλημάτων των τρίτεκνων οικογενειών, καθώς και στην επιβεβλημένη θεσμοθέτηση μέτρων αναφορικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό του Δημογραφικού ζητήματος.

Επιπλέον, ο κ. Ξανθόπουλος εξέφρασε τη δέσμευσή του να στηρίξει και να προασπίσει τα δικαιώματα των τρίτεκνων-πολυμελών οικογενειών, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον διάλογο και την ανοικτή επικοινωνία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ο δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων εδράζεται στην αμοιβαία συνεργασία και κατανόηση. Επιπλέον, ο κ. Ξανθόπουλος δεσμεύτηκε για την ένθερμη υποστήριξη των δίκαιων αιτήματά μας εντός του ελληνικού κοινοβουλίου.

Τέλος, ο Σύλλογος Τρίτεκνων Οικογενειών Π.Ε. Δράμας εκφράζει ειλικρινή ευχαριστία για τον χρόνο, την αμεσότητα και την προθυμία του κ. Ξανθόπουλου να ακούσει και να συμμετάσχει στο διάλογο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των τρίτεκνων οικογενειών.