Με εκπροσώπους του συλλόγου νεφροπαθών στον φιλόξενο χώρο του Aya Hotel συζητώντας για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η προσπάθεια για την συνολική αντιμετώπισή των δυσκολιών απαιτεί την συστράτευση όλων μας, πρωτίστως όμως των ίδιων των νεφροπαθών, ώστε να συμπαρασύρουν όλη την κοινωνία στον δρόμο του αγώνα.