ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                          4-1-2023

Θ. Ξανθόπουλος: Απάντηση-δέσμευση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ότι οι πωλήσεις-συγχωνεύσεις των κατασκευαστικών εταιρειών δεν επηρεάζουν τον διαγωνισμό για τον κάθετο άξονα Δράμας-Αμφίπολης

  Την σαφή θέση ότι οι πωλήσεις-συγχωνεύσεις των κατασκευαστικών εταιρειών δεν επηρεάζουν την διαδικασία του διαγωνισμού του έργου: Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ., καθώς επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση των προεπιλεγέντων, εκφράζει, απαντώντας σε σχετική Αναφορά του βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρας.

   Ο κ. Ξανθόπουλος, επικαλούμενος σχετικό δημοσίευμα που έκανε λόγο για πιθανές πρόσθετες καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου λόγω πωλήσεων και συγχωνεύσεων εταιρειών που είχαν ήδη επιλεγεί, ζητούσε από το αρμόδιο υπουργείο, απαντήσεις και δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα του έργου.

    Ο υπουργός στην απάντησή του, επισυνάπτει έγγραφο των υπηρεσιών του υπουργείου, στο οποίο αναφέρετα ότι:

–  Έχει ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού (Πρόσκληση Υποβολής εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και έχουν οριστεί οι προεπιλεγέντες. Συγκεκριμένα με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/116225/11-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ10Β465ΧΘΞ-ΜΥΥ) Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το από 03-04-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία δεν υποβλήθηκε προσφυγή από τους προεπιλεγέντες και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της Α΄ Φάσης έχουν οριστικοποιηθεί.

–  Σύμφωνα με το τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α΄ Φάση Διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/267710/30-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΩ4Ψ465ΧΘΞ-ΚΞΣ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και τροποποιήθηκε με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/333873/25-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΟΔ465ΧΘΞ-Φ67) Απόφαση, επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση των προεπιλεγέντων μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της Α΄ Φάσης και συγκεκριμένα: • η ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων μεταξύ των ήδη υφιστάμενων μελών της.

Το ερώτημα που ανακύπτει ωστόσο και δαν απαντάται από τον κ. Υπουργό, είναι σε ποιά φάση βρίσκεται αυτή την στιγμή η εξέλιξη του διαγωνισμού και πότε αναμένεται να ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμας-Αμφίπολης, δεδομένου ότι παρά τις αλλεπάλληλες υποσχέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ και προσωπικά του ίδιου του πρωθυπουργού, εδώ και 4,5 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για το συγκεκριμένο έργο που είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας και την ασφάλεια των πολιτών της.  

  Επισυνάπτεται η απάντηση