ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                         12-1-2021

Ερώτηση για το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτή Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατέθεσε ερώτηση σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου(ΕυρΟΔΔ), έναντι ποσού 195.000  ευρώ για το 2021 καθώς και τον τρόπο υλοποίησής της.

Στην ερώτηση που συνυπογράφουν 31 συνολικά βουλευτές,  επισημαίνεται ότι με βάση τη Συμφωνία Συνεργασίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης  θα συνεργαστεί με τον ΕυρΟΔΔ στην άσκηση σημαντικών αρμοδιοτήτων και θεμάτων που διαχειρίζεται, όπως οι συμπράξεις ΣΔΙΤ για την ανέγερση δικαστικών Μεγάρων, η διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων Νομικής Βοήθειας στο ΤΑΧΔΙΚ και η συνεπικουρία του Γραφείου νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου!

Προβλέπεται επίσης μεταξύ άλλων και η κατ΄ ανάθεση απασχόληση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού και συγκεκριμένα 8 αποφοίτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής, λογιστικής και πληροφορικής

Με δεδομένο ότι οι 8 απασχολούμενοι φέρονται ότι θα ενεργούν για λογαριασμό του δημοσίου, ερωτάται μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης με ποια κριτήρια αποτιμήθηκε το οικονομικό ύψος της συμφωνίας συνεργασίας με τον ΕυρΟΔΔ στα 195.000 ευρώ ετησίως  και πως θα αμειφθούν τα 8 άτομα που θα απασχοληθούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης με επιλογή του Οργανισμού. Ερωτάται ακόμη ποιά θα είναι τα ακριβή καθήκοντα και οι εργασίες τις οποίες θα αναλάβουν τα 8 άτομα και ποιά θα είναι η συμβολή του ΕυρΟΔΔ στα ζητήματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του ΤΑΧΔΙΚ όσον αφορά τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και την υποβοήθηση της εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης Νομικής Βοήθειας καθώς και με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί η επικουρία για την άσκηση των προβλεπομένων στο άρθρο 22 του π.δ. 96/2017 αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. Ζητείται τέλος να κατατεθεί και το Μνημόνιο συνεργασίας που προηγήθηκε στης συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου και του ΕυρΟΔΔ.

Ακολουθεί η ερώτηση