ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΔΡΆΜΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ

                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                      14/5/2020

Θ. Ξανθόπουλος: Κατατέθηκε τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον αυτόματο επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω κορωνοϊού

Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος ξανθόπουλος, συνυπέγραψε με άλλους 4 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τροπολογία με την οποία ζητείται να γίνεται αυτόματος επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν στη Δικαιοσύνη λόγω κορωνοϊού.

Στην τροπολογία, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, με πρωτοβουλία του βουλευτή και τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρου Λάππα,, οι βουλευτές επισημαίνουν πως το επόμενο διάστημα θα οξυνθεί το πρόβλημα της επαναφοράς των ματαιωθεισών υποθέσεων μετά την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Όπως μάλιστα υπογραμμίζουν, με δεδομένο το μειωμένο προσωπικό με το οποιο λειτουργούν οι γραμματείες των δικαστηρίων, καθώς δεν έχουν γίνει νέες προσλήψεις, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε τι θα επακολουθήσει με τις ατέλειωτες ουρές των δικηγόρων που θα συνωστίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα των δικαστηρίων μπροστά στα τμήματα προσδιορισμού, για να προσδιορίσουν όχι μόνο τις υποθέσεις που θα έχουν ματαιωθεί, αλλά και αυτές που θα έλθουν για πρώτη φορά για προσδιορισμό, δηλαδή, τις πρωτοείσακτες.

Εν όψει αυτού του προβλήματος, σε συνδυασμό με την μεγάλη οικονομική στενότητα των πολιτών λόγω της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν για τις ματαιωθείσες υποθέσεις τη λύση του αυτόματου επαναπροσδιορισμού με επισημείωση στο περιθώριο του πινακίου της κάθε δικασίμου της νέας ημερομηνίας συζήτησης από τον δικαστή της έδρας.

Οι διάδικοι θα ενημερώνονται για τη νέα δικάσιμο ή από το πινάκιο ή ηλεκτρονικά μέσω του solon.gov.gr. ή από τις ιστοσελίδες των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων.

Η προτεινόμενη λύση είναι απλή, δεν έχει κόστος και συντελεί στην απαλλαγή γραμματέων και δικηγόρων από άσκοπη συσσώρευση δουλειάς και ταλαιπωρίας, αλλά και των διαδίκων από τα επί πλέον έξοδα επαναφοράς (δικόγραφο κλήσης, μεγαρόσημα, επιδόσεις κ.α.), που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αμελητέα.

Τέλος, στην παρούσα τροπολογία θα πρέπει να δοθεί αναδρομική ισχύς, προκειμένου να συμπεριλάβει την ημερομηνία της τελευταίας αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.  

Ακολουθεί αναλυτικά η τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του Ν. 3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Αυτόματος επαναπροσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω COVID-19»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με σκοπό να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης και με αφορμή το κλείσιμο των δικαστηρίων λόγω COVID-19, καθώς και της επιβολής απαγόρευσης της κυκλοφορίας για μακρό χρονικό διάστημα, θα τεθεί σε οξεία μορφή το πρόβλημα της επαναφοράς των ματαιωθεισών υποθέσεων μετά το άνοιγμα των δικαστηρίων.

Εάν ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση στις γραμματείες των δικαστηρίων, οι οποίες λειτουργούν εδώ και καιρό  με μειωμένο προσωπικό, διότι δεν έχουν γίνει  νέες προσλήψεις, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε τι θα επακολουθήσει με τις ατέλειωτες ουρές των δικηγόρων που θα συνωστίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα των δικαστηρίων μπροστά στα γκισέ του προσδιορισμού, για να προσδιορίσουν όχι μόνο τις υποθέσεις που θα έχουν ματαιωθεί, αλλά και αυτές που θα έλθουν για πρώτη φορά για προσδιορισμό, δηλαδή, τις πρωτοείσακτες.

Εν όψει αυτού του προβλήματος, σε συνδυασμό με την μεγάλη οικονομική στενότητα των πολιτών λόγω της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, προτείνουμε  για τις ματαιωθείσες υποθέσεις τη λύση του αυτόματου επαναπροσδιορισμού με επισημείωση στο περιθώριο του πινακίου της κάθε δικασίμου της νέας ημερομηνίας συζήτησης από τον δικαστή της έδρας.

Οι διάδικοι θα ενημερώνονται για τη νέα δικάσιμο ή από το πινάκιο  ή  ηλεκτρονικά μέσω του solon.gov.gr.ή από τις ιστοσελίδες των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων.

Η προτεινόμενη λύση είναι απλή, δεν έχει κόστος και συντελεί στην απαλλαγή γραμματέων και δικηγόρων από άσκοπη συσσώρευση δουλειάς και ταλαιπωρίας, αλλά και  των διαδίκων από τα επί πλέον  έξοδα επαναφοράς (δικόγραφο κλήσης, μεγαρόσημα, επιδόσεις κ.α.), που στις περισσότερες περιπτώσεις  δεν είναι αμελητέα.

Τέλος, στην παρούσα τροπολογία θα πρέπει να δοθεί αναδρομική ισχύς, προκειμένου να συμπεριλάβει την ημερομηνία  της τελευταίας αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Το άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔικ να τροποποιηθεί ως εξής: «4. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση σημειώνει στο πινάκιο αν η συζήτηση έγινε κατ’ αντιμωλία ή ερήμην ή αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε. Ελλείψεις ή σφάλματα του πινακίου, ως προς τα στοιχεία των διαδίκων, των εκδικαζόμενων υποθέσεων και τη σήμανσή του, συμπληρώνονται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, ύστερα από προφορική αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου. Αν η συζήτηση αναβληθεί ή ματαιωθεί λόγω ανωτέρας βίας (όπως εκλογές, απεργία δικαστικών υπαλλήλων, αποχή δικηγόρων, κλείσιμο δικαστηρίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κ.λπ.) ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων, που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση για οποιονδήποτε λόγο πέραν των λόγων ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ως άνω, οι υποθέσεις που είναι γραμμένες σ’ αυτήν μεταφέρονται με επιμέλεια των διαδίκων στις επόμενες συνεδριάσεις, ακόμη και με υπέρβαση του ορισμένου αριθμού, και ο αντίδικος αυτού που επισπεύδει τη συζήτηση καλείται πάντοτε στη νέα δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή, η κλήση και η επίδοσή της γίνονται ατελώς. Το ίδιο ισχύει και όταν είναι αναγκαία η εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης.

Το άρθρο 241 παρ. 1 εδάφ. β΄ Κ.Πολ.Δικ «Σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο.» να καταργηθεί.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Λάππας Σπυρίδων

Αυγέρη Δώρα

Καλαματιανός Διονύσιος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος