Το πρώτο έχει σχέση με το ότι η συνεργασία με τη Γαλλία δεν εγγυάται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μετά τα 6 μίλια, όπου και έχουμε τα προβλήματα με τη Τουρκία και το δευτερο αφορά την άκριτη συμμετοχή της χωρας σε εκστραευτικά σώματα σε περιοχές όπως το Σαχέλ της Αφρικής.

Αν η κυβέρνηση αποδεχθεί τη κριτική μας και διορθωθούν τα προβληματικά σημεία, θα την υπερψηφίσουμε

Η συνέντευξη στο ART