Στο Ενημερωτικό Δελτίο #4 περιλαμβάνονται οι κυριότερες δράσεις και πρωτοβουλίες μου εντός και εκτός Κοινοβουλίου, τις τελευταίες 20 ημέρες-13/1/ 2020.

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό δελτίο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://shoutout.wix.com/so/4dM_4tsjv?fbclid=IwAR2k3umu4RGpjOoOxGq4nFmmGj_eYTTNDMrhHsWdqI9urxMatgWYrIvvm5c#/main