ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                   12-10-2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αναπάντητα ερωτήματα, ενδείξεις μεροληψίας σχετικά με την ένταξη της επένδυσης συζύγου Βουλευτή της ΝΔ στον Αναπτυξιακό Νόμο και καταστρατήγηση της διάταξης του άρθρου 57 του Συντάγματος

   Ο βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε ο βουλευτής Χανίων και Τομεάρχης Διαφάνειας Π. Πολάκης, σχετικά με τα αναπάντητα ερωτήματα και τις ενδείξεις μεροληψίας στην υπόθεση της ένταξης επένδυσης της συζύγου του βουλευτή της ΝΔ Μαγνησίας Κων. Μαραβέγια, στον Αναπτυξιακό Νόμο.

   Στην Ερώτηση και ΑΚΕ που συνυπογράφουν συνολικά 52 βουλευτές, αφού γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης και τα δεδομένα που έχουν ως τώρα αποκαλυφθεί, επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

   Επειδή εκ των ανωτέρω καθίσταται κατ’ αρχάς σαφές ότι εν προκειμένω υφίστανται σοβαρότατες ενδείξεις καταστρατήγησης της διάταξης του άρθρου 57 του Συντάγματος. η οποία καθορίζει τα ασυμβίβαστα έργα του βουλευτή, μεταξύ των οποίων και την συμμετοχή υπό οιαδήποτε ιδιότητα (προφανώς και αυτή του πραγματικού ιδιοκτήτη!) σε εταιρείες που συνάπτουν με το Δημόσιο συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. 

    Επειδή από τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις και παραδοχές του ιδίου ως άνω βουλευτή της ΝΔ ενισχύονται και επιρρωνύονται οι ενδείξεις ότι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προέβη στην κατάρτιση του από 10-01-2022 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 130092/8-12-2020 (4ης) Προκήρυξης, και συμπεριέλαβε σε αυτόν τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ. ΙΚΕ», χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ιδίως αναφορικά με την τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.  

      Ερωτάται ο κ. Υπουργός αν συμφωνεί με την καταστρατήγηση εκ μέρους Βουλευτή της διάταξης του άρθρου 57 του Συντάγματος, πως ενέκρινε  η Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια  και πώς συμπεριέλαβε αυτά η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ως άνω Υπουργείου στον από 10-01-2022 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων,,παρόλο που, σύμφωνα και με τον ίδιο τον  Βουλευτή της ΝΔ, δεν είχαν τηρηθεί οι ρητές διατυπώσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και της οικείας Προκήρυξης αναφορικά με την τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική (τραπεζική) χρηματοδότηση.

    Ζητείται επίσης να δοθούν στη δημοσιότητα: α) οι πλήρεις φάκελοι των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΕ», β) οι Εκθέσεις αξιολόγησης τους και γ) οι Εκθέσεις ελέγχου αποτελέσματος αξιολόγησης που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. 

    Επισυνάπτεται η Ερώτηση