επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το βουλευτικό μας γραφείο στα ακόλουθα στοιχεία

Εφέδρων Αξιωματικών 1, Δράμα,
Τ.Κ. 661 32. Τηλ. 25210 45741
Βουλής 4,  Αθήνα,
Τ.Κ 105 62 τηλ. 210 3706459, 210 3318903  

e-mail: theophilosxanthopoulos@gmail.com