Τιμήσαμε σήμερα τη μάχη των οχυρών. Η εποποιία των Αλβανικών βουνών συνεχίσθηκε, μετά την επίθεση των Γερμανών, στα οχυρά της περιοχής μας, ανάμεσα στα οποία και το οχυρό Λίσσε.

Οι μαχητές των οχυρών δεν νικήθηκαν, παραδόθηκαν όταν η συνθηκολόγηση της Χώρας είχε ήδη επέλθει. Αυτό το πνεύμα των νικητών τροφοδότησε την μεγαλειώδη Εθνική Αντίσταση, που επακολούθησε.

Σημαντική στιγμή τα εγκαίνια του διαδραστικού μουσείου/πάρκου του οχυρού Λίσσε