ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΡΑΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                     30-9-2021

Δήλωση στην εφημερίδα “Δημοκρατία”, σχετικά με την προτεινόμενη αλλαγή του άρθρου 191 του Π.Κ για την  διασπορά ψευδών ειδήσεων

Ροπή στον αυταρχισμό

Σε μια σύγχρονη δημοκρατία η ελευθερία του λόγου είναι εγγυημένη και κατοχυρώνεται συνταγματικά. Ο περιορισμός της και πολύ περισσότερο η ποινικοποίηση του λόγου επιτρέπονται μόνο ως εξαίρεση και μόνο υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Το άρθρο 191 Ποιν. Κώδικα έχει συνδεθεί ιστορικά με την προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως της πολιτικής ελευθερίας. Γι’ αυτό η μεταρρύθμισή του με τον ΠΚ του 2019 ήταν γνήσια φιλελεύθερη, καθώς έθεσε αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε χωρίς να μένουν ατιμώρητες οι πραγματικές προσβολές, να μην παραβιάζεται η ελευθερία του λόγου ή να τιμωρείται η έκφραση γνώμης.

Η μεταβολή που επιχειρείται, με το σχέδιο νόμου της ΝΔ, δυστυχώς όχι μόνο αυστηροποιεί τις προβλεπόμενες ποινές αλλά κυρίως, μέσα από την ασάφεια της διατύπωσης, δημιουργεί κινδύνους ποινικοποίησης του κριτικού – αντιπολιτευτικού λόγου. Ο πλήρης έλεγχος των ΜΜΕ φαίνεται δεν αρκεί στην κυβέρνηση· θέλει να καθυποτάξει κάθε διαφορετική φωνή! Είναι προφανές ότι με την επιχειρούμενη τροποποίηση η ΝΔ αφενός εγκαταλείπει ολοκληρωτικά την όποια υποψία φιλελευθερισμού διέθετε, αφετέρου αποκαλύπτει ακόμα μια φορά την ακροδεξιά της ροπή στον αυταρχισμό.