Μέρα Μακεδονικού Αγώνα σήμερα.

Στον Βώλακα, γενέτειρα του Άρμεν Κούπτσιου, τιμήθηκε η μνήμη του ήρωα και τελέσθηκε ο δρόμος θυσίας.

Είχα την τιμή να απονείμω τα έπαθλα στους νικητές αλλά και να καταθέσω στέφανο στην προτομή του νεαρού μακεδονομάχου.