Σήμερα ως βουλευτής βίωσα μια εξαιρετική εμπειρία: παραβρέθηκα στα εγκαίνια του καφενείου-παντοπωλείου της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ατόμων με ειδικές δεξιότητες με τον διακριτικό τιτλο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Ένας καλαίσθητος, φιλόξενος και πρωτίστως βαθιά ανθρώπινος χώρος φιλοξενεί καφέ-παντοπωλείο με προσωπικό ΑΜΕΑ, όπου η ελπίδα και η αλληλεγγύη δίνουν το μέτρο μιάς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Τα άτομα ΜΕΑ ξεκίνησαν, τώρα είναι η σειρά της Κοινωνίας να τους στηρίξει.