Την Κυριακή 15 Μαΐου ολοκληρώνονται οι εργασίες του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. με την εκλογή νέας Κ.Ε. & Προέδρου. Είναι μια πρωτοφανής για τη χώρα μας διαδικασία αφ’ ενός μεν γιατί συμμετέχουν ΜΟΝΟΝ τα μέλη του Κόμματος αφ’ ετέρου δε διότι η εκλογή των οργάνων γίνεται ΜΕΤΑ το συνέδριο, δηλ. μετά την ψήφιση της Πολιτικής Απόφασης καθώς και των υπόλοιπων ντοκουμέντων του Συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. δίνει καθοριστικό λόγο στα μέλη του. Έχουν πλέον το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη να εκλέγουν την ηγεσία του κόμματος. Τα καθιστά απόλυτους ρυθμιστές. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να σπάσει κατεστημένα, παγιωμένες αντιλήψεις, διαμορφωμένες ιεραρχίες και αδιατάρακτες επετηρίδες.

Στόχος είναι εκτός από τη μαζική συμμετοχή των μελών, η ενεργοποίηση των προοδευτικών Πολιτών, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο. Η αντιστοίχιση του Κόμματος με την Κοινωνία είναι μονόδρομος. Και είναι ο μόνος δρόμος για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών και την αλλαγή Κυβέρνησης.

Η μαζική συμμετοχή των Πολιτών στη διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει πολιτικό γεγονός. Θα αυξήσει τη δυναμική που ήδη καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και θα τροφοδοτήσει τις πολιτικές εξελίξεις. Θα δείξει ότι η Κοινωνία αντιδρά, συμμετέχει, διεκδικεί μαζικά και οργανωμένα να έχει λόγο σε ό, τι την αφορά. Και αυτό το κάνει δυναμώνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., κορμό της προοδευτικής παράταξης με την ελπίδα της πολιτικής αλλαγής.

Ήδη οι ενδείξεις είναι πολύ θετικές. Η κινητικότητα που επικρατεί είτε αφορά στους υποψηφίους για την Κ.Ε. είτε   στην εγγραφή νέων μελών για την εκλογή Προέδρου είναι αξιόλογη. Και κυρίως ενθαρρυντική για την επόμενη μέρα. Αναζωογονεί το Κόμμα και δείχνει ότι η απ’ ευθείας εκλογή έχει θετικά αποτελέσματα. Στο χέρι μας είναι να ενισχύσουμε αυτήν τη δυναμική και να παλέψουμε, παλιά και νέα μέλη, να τη διευρύνουμε, ώστε τελικά να καταστεί πλειοψηφικό ρεύμα στην Κοινωνία. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΚ/ΝΗΣ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.