ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ

                                                                                                 17-6-2020

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θ. Ξανθόπουλος για μικροπιστώσεις: Απαιτούνται χαμηλά επιτόκια, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο,  διαφάνεια των Φορέων

«Το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να λειτουργήσει. Πρακτικά δεν χρηματοδοτεί την οικονομία καίτοι οι Τράπεζες στηρίχθηκαν από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Η ύφεση που καλπάζει θα πλήξει κυρίως τις πολύ μικρές, τις μικρές κει μεσαίες επιχειρήσεις. Και δυστυχώς η πολιτική της κυβέρνησης, που βασίζεται στη λογική της «ανοσίας της αγέλης» και την επιβίωση των οικονομικά ισχυρών, οδηγεί σε βίαιη ανακατανομή των επιχειρηματικών δυνάμεων». Αυτά επεσήμανε ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θέοφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για τις μικροπιστώσεις.

«Η συγκυρία αποτελεί ευκαιρία ώστε η χώρα να αποκτήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η απουσία μιας ρεαλιστικής και οργανωμένης αντιμετώπισης των χρηματοδοτικών αναγκών των νέων, μικρών και ατομικών επιχειρήσεων που είναι συνήθως αποκλεισμένες από την τραπεζική χρηματοδότηση καθώς δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες», πρόσθεσε ο κ. Ξανθόπουλος.

«Είμαστε θετικοί επί της αρχής στη πρόταση νόμου. Οι μικροπιστώσεις βρίσκονται στο DNA της πολιτικής μας. Εχουμε όμως και σοβαρές επιφυλάξεις αλλά και προτάσεις που ζητούμε να ληφθούν υπόψη, γιατί δεν μπορείτε να αγνοήσετε το γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος διψά για χρηματοδότηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα», υπογράμμισε ο κ. Ξανθόπουλος σημειώνοντας τα εξής:

Κατά αρχάς, απαιτείται να θεσπιστεί ένα επιτόκιο χαμηλό, ώστε να μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να διαχειριστεί την χρηματοδότηση που θα πάρει. Δεν πρόκειται για τεχνικό αλλά ουσιαστικό ζήτημα, καθώς θα καταδείξει εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε την υγιή επιχειρηματικότητα.

Επίσης, πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η διαφάνεια των φορέων  που θα διαχειρίζονται τις μικροχρηματοδοτήσεις, η οποία δεν διασφαλίζεται με το νομοσχέδιο καθώς για την άδεια λειτουργίας των φορέων δεν απαιτείται η ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν αλλά μόνο δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν απλώς καλή φήμη και κατάλληλα προσόντα. Προσέξτε το, γιατί οι φορείς αποτελούν μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής και φυσικά διαχειρίζονται χρήμα.

Τρίτον, πρέπει να τεθούν σοβαρά εχέγγυα λειτουργίας, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέταρτον, απουσιάζει από το νομοσχέδιο πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας(Κ.ΑΛ.Ο). Η μικροπίστωση αποτελεί έκφανση της κοινωνικής οικονομίας,  καθώς οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτόν, αναπτύσσονται κυρίως  συλλογικά και αυτοδιαχειριστικα και όχι με λογική κερδοφορίας, έχουν κοινωνικούς σκοπούς και η δράση τους συμβάλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, κατέληξε ο κ. Ξανθόπουλος.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία εδώ