ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ

                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                          6-6-2020

Θ. Ξανθόπουλος: Να καταθέσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή, έγγραφα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις στις φυλακές                                     

Στοιχεία σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις έργων και προμηθειών στις φυλακές, σε δύο εταιρείες ΙΚΕ συνολικού ύψους 739.388 ευρώ, ζητά με Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων [ΑΚΕ] ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Ξανθόπουλος επισημαίνει ότι η έγγραφη απάντηση του υπουργείου σε ερώτηση 51 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, ήταν μια επανάληψη του Δελτίου Τύπου που είχε εκδοθεί στις 27-4-2020.

Υπενθυμίζεται ότι μία των εταιρειών ΙΚΕ στην οποία ανατέθηκε η προμήθεια ειδών υγιεινής ιδρύθηκε τις παραμονές της απευθείας ανάθεσης και η άλλη, που ανέλαβε την απολύμανση και απεντόμωση-μυοκτονία στις φυλακές επέκτεινε τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της, ελάχιστες μέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης.  Για την εταιρεία μάλιστα αυτή δεν αναφέρεται στην απάντηση, εάν ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο των εταιρειών που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως απαιτεί ο νόμος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

«Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται αλυσιτελής ο ισχυρισμός του υπουργείου ότι κριτήρια της ανάθεσης των συγκεκριμένων έργων-προμηθειών στις φυλακές ήταν η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση τους, δεδομένου ότι οι εταιρείες που επιλέχθηκαν δεν είχαν την παραμικρή προηγούμενη σχέση και εμπειρία με το αντικείμενο το οποίο τους ανατέθηκε, τονίζει ο βουλευτής.

Κατόπιν τούτων, ο κ. Ξανθόπουλος ζητά από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καταθέσει έγγραφα σχετικά με τις προσκλήσεις που έγιναν προς τις εταιρείες, τις προσφορές που κατατέθηκαν, τις αξιολογήσεις από την αρμόδια υπηρεσία τη Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, την εγγραφή της εταιρείας που ανέλαβε την απεντόμωση- μυοκτονία, στο μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως απαιτεί ο νόμος. Ζητά επίσης στοιχεία για την εκτέλεση, παράδοση και παραλαβή των συγκεκριμένων έργων και προμηθειών από τις φυλακές.

Ακολουθεί η ΑΚΕ

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

                                      Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Θέμα: Κατάθεση εγγράφων σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις στις φυλακές

Στις 27-04-2020 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε ερώτηση σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης-μυοκτονίας και προμήθειας ειδών υγιεινής  για τις φυλακές σε δύο εταιρείες ΙΚΕ έναντι 739.388 ευρώ.

Με την απάντηση που μας κοινοποιήσατε στις 31 Μαΐου 2020, ουσιαστικά επαναλαμβάνετε όσα ήδη είχατε ανακοινώσει στο από 27-4-2020 Δελτίο Τύπου που είχατε εκδώσει, χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια και αναφορά στα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων εταιρειών ΙΚΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι η μια των εταιρειών ΙΚΕ μόλις είχε συσταθεί ενώ η άλλη, η οποία και ανέλαβε το έργο της απολύμανσης-απεντόμωσης των φυλακών, ήταν άσχετη με το αντικείμενο και είχε συμπεριλάβει στους σκοπούς της τις υπηρεσίες απολύμανσης, με τροποποίηση του Καταστατικού της, ελάχιστες ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης δεν υπάρχει καμία μνεία στην απάντησή σας, σχετικά με το αν η συγκεκριμένη εταιρεία ΙΚΕ που ανέλαβε την απεντόμωση-μυοκτονία σε όλες τις φυλακές, ήταν μεταξύ των πιστοποιημένων στο σχετικό μητρώο εξειδικευμένων και πιστοποιημένων εταιρειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως απαιτείται εκ του νόμου για την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται αλυσιτελής ο ισχυρισμός σας ότι κριτήρια της ανάθεσης των συγκεκριμένων έργων-προμηθειών στις φυλακές  ήταν η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση τους, δεδομένου ότι οι εταιρείες που επιλέχθηκαν δεν είχαν την παραμικρή προηγούμενη σχέση και εμπειρία με το αντικείμενο το οποίο τους ανατέθηκε έναντι συνολικής αμοιβής 739.388 ευρώ.

Κατόπιν τούτων

Παρακαλείτε ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

  1. Τις πιθανές προσκλήσεις που έγιναν από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, στις αρμοδιότητες της οποίας εμπίπτει η διενέργεια έρευνας αγοράς και η λήψη προσφορών, προς τις εταιρείες για την κατάθεση προσφορών σχετικά με τις επίμαχες συμβάσεις απευθείας αναθέσεων
  1. Τις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν ή έστειλαν προσφορές προς το Υπουργείο καθώς και το ακριβές περιεχόμενο των προσφορών αυτών, όσον αφορά την κάθε παρεχόμενη υπηρεσία-προμήθεια.
  1. Τις εκθέσεις αξιολόγησης των προφορών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και την πρόταση-εισήγηση της προς την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής σχετικά με την αποδοχή των προσφορών που επιλέχθηκαν.
  1. Τις πιστοποιήσεις της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ που ανέλαβε το έργο της απεντόμωσης-μυοκτονίας στις φυλακές όλης της χώρας και ιδίως το πιστοποιητικό εγγραφής της στο σχετικό Μητρώο των εξειδικευμένων εταιρειών απολύμανσης-απεντόμωσης που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  1. Αντίγραφα των πιστοποιητικών που παραδόθηκαν στις φυλακές για τους χώρους που απολυμάνθηκαν από την συγκεκριμένη εταιρεία,  με τα ονόματα και τις υπογραφές του εξειδικευμένου προσωπικού και των επιστημόνων, όπως αναφέρεται στη σύμβαση που υπογράφηκε.

                                                 Ο Αιτών βουλευτής

                                               Ξανθόπουλος Θεόφιλος