Στο ενημερωτικό Δελτίο #3 με ημερομηνία έκδοσης 18 Δεκεμβρίου 2019, μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις κυριότερες δράσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μου, εντός και εκτός Κοινοβουλίου, τις τελευταίες 15 ημέρες.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://shoutout.wix.com/so/47Mx-mQfu#/main