Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΘΕΜΑ: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εφαρμόζει την από 25/07/2019 έγγραφη συμφωνία της με την ΟΤΟΕ.

Κύριοι Υπουργοί,

Η Τράπεζα Πειραιώς, με βάση την έγγραφη συμφωνία με την ΟΤΟΕ της 25/7/19, είναι υποχρεωμένη να αξιοποιήσει σε άλλες θέσεις εργασίας τους 350 περίπου εργαζόμενους της Πειραιώς, που επέλεξαν να παραμείνουν στην τράπεζα κάνοντας χρήση του δικαιώματός τους, μαζί με τους υπόλοιπους περίπου 250 που έχουν μεταβεί με σύμβαση δανεισμού στην τρίτη εταιρεία (INTRUM) όταν αυτή λήξει.

Ιστορικά αναφέρουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς έχει απορροφήσει μεγάλο αριθμό τραπεζών:

Α. Από το 1997 μέχρι το 2002 τις: Chase Manhattan στην Ελλάδα, Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, Credit Lyonnais Hellas, National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα, Τράπεζα Χίου, ΕΤΒΑ bank.

Β. Από το 2012 τις: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), την Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, τη Cyprus Popular Bank, την Ελληνική Τράπεζα, τη Millennium Bank Ελλάδας και την Πανελλήνια τράπεζα.

Πρόσφατα, για την εξυγίανση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς και στον σουηδικό όμιλο Intrum για τη δημιουργία της νέας εταιρείας διαχείρισης, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας μαζί με το προσωπικό που μέχρι σήμερα εργαζόταν στη μονάδα ανάκτησης δανείων (Recovery Banking Unit -RBU), η οποία λειτουργούσε εντός της τράπεζας.

Κατόπιν αντιδράσεων και κινητοποιήσεων από μεριάς των εργαζομένων, υπήρξε έγγραφη συμφωνία με την ΟΤΟΕ, στην οποία ρητά προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της εν λόγω μονάδας έχουν την ευχέρεια εθελοντικά να επιλέξουν να παραμείνουν στην τράπεζα. Έπειτα από συνεχείς πιέσεις, απειλές και εκβιασμούς εκ μέρους της διοίκησης της τράπεζας Πειραιώς, τη μεταπήδησή τους στη νέα εταιρεία έχουν αποδεχθεί 700 υπάλληλοι σε σύνολο 1.300 που εργάζονταν στην RBU. Παράλληλα, περίπου 250 εργαζόμενοι αποδέχθηκαν τη μεταφορά τους, με το καθεστώς δανεισμού για διάστημα από 3 έως και 12 μήνες.

Οι υπόλοιποι περίπου 350 υπάλληλοι, που δεν αποδέχθηκαν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία είναι σε άδεια μετ’ αποδοχών, έως ότου αποφασιστεί ο τρόπος απορρόφησής τους από την τράπεζα σε άλλες θέσεις και ενδεχόμενο τόπο, καθώς σε πολλούς προτείνεται να δεχτούν την μετακίνησή τους στην περιφέρεια μακριά από την οικογένειά τους με ανυπολόγιστες συνέπειες για την μελλοντική ζωή τους.

Ήδη οι 350, που δεν αποδέχτηκαν την μεταφορά τους, παραμένουν όλο αυτό το διάστημα στο σπίτι τους σε ιδιότυπη αναγκαστική άδεια μετά αποδοχών (η τράπεζα την ονομάζει ως περίοδο αξιολόγησης και μετεκπαίδευσης) βιώνοντας καθημερινά, οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειας τους, το ψυχολογικό bulling, το άγχος και την αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον.

Στόχος αυτών των απίστευτων χειρισμών εκ μέρους της διοίκησης της τράπεζας Πειραιώς είναι η εξώθηση των 350 περίπου υπαλλήλων της τράπεζας ή στην αναγκαστική μετακίνησή τους στην νέα εταιρεία A.F.S. (Intrum) ή σε παραίτηση και ανεργία.

Επίσης, λειτουργώντας τιμωρητικά προς τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, εκβιάζουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους οι οποίοι αποδέχτηκαν τον δανεισμό τους στην A.F.S. (Intrum), ώστε να αποδεχθούν ως μονόδρομο την οριστική μετακίνησή τους στην A.F.S. και να μη κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχεται από την ανωτέρω συμφωνία, δηλαδή να παραμείνουν στην Τράπεζα και να αξιοποιηθούν σε άλλες μονάδες της, στις οποίες αποδεδειγμένα υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση ανακοινώνει επίσημα προοπτική ανάπτυξης 2,8% και έτσι οι προβλέψεις για τις ελληνικές τράπεζες είναι θετικές για την ανάπτυξη, που θα επεκτείνει τις τραπεζικές εργασίες και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Κατά συνέπεια, οι 350 αυτοί εργαζόμενοι θα είναι απολύτως αναγκαίοι καθώς είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν δημοσιευθεί από την European Banking Federation, Banking in Europe: (EBF Facts & Figures 2018), αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  (Eurostat news release 115-2018-10 July 2018) προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι στην κορυφή των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων ανά τραπεζοϋπάλληλο (5η με 1 τραπεζοϋπάλληλο ανά 257 κατοίκους. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ανέρχεται σε 1 ανά 178). Και αυτό ενώ χώρες με υψηλό επίπεδο χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών και με ηγετικό ρόλο στον τεχνολογικό τομέα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, κλπ., έχουν πολύ μικρότερο αριθμό κατοίκων ανά τραπεζοϋπάλληλο. Φυσικά θα περίμενε κανείς να συμβαίνει το αντίθετο, δεδομένου ότι η χρήση της τεχνολογίας τείνει να υποκαταστήσει την ανθρώπινη εργασία. Σε αυτό δε, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ιδιαίτερη εδαφική ιδιομορφία της χώρας μας, με το μεγάλο πλήθος νησιωτικής κάλυψης και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο στην ορεινή ηπειρωτική χώρα, που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανισορροπία στα στοιχεία αυτά.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

  1. Έχουν εκτιμήσει σωστά τις διαστάσεις του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τις ενέργειες της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες αφορούν στο εργασιακό μέλλον, 350 εργαζόμενων σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση άλλων 250 (μετά τη λήξη του δανεισμού τους) εργαζόμενων σε αυτή;
  2. Οι ενέργειες αυτές δίνουν την σωστή εικόνα για την αξιοπιστία και φερεγγυότητα των συστημικών Τραπεζών και συνολικά για το Τραπεζικό σύστημα της χώρας και σε μια περίοδο μάλιστα που η κυβέρνησή σας έχει επικεντρωθεί στην προσέλκυση νέων επενδύσεων;
  3. Οι μεθοδεύσεις αυτές της Τράπεζας συνάδουν με την υπεράσπιση του δικαιώματος των εργαζομένων για πραγματική απασχόληση και σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση για την κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού;
  4. Σε τελευταία ανάλυση και αφού το κόστος διατήρησης των εργαζομένων της Πειραιώς δεν είναι τόσο μεγάλο, με το δεδομένο ότι θα καταστούν αναγκαίοι για την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών, που αναμένεται στον τραπεζικό τομέα το 2020, προτίθενται να απαιτήσουν από την διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς την αυστηρή και ουσιαστική τήρηση της συμφωνίας που έχουν υπογράψει με την ΟΤΟΕ για την διασφάλιση των θέσεων των εργαζομένων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από την τράπεζα (RBU) και την αποφυγή οποιασδήποτε ψυχολογικής πίεσης στους εργαζόμενους, προκειμένου να τους αναγκάσουν σε υποχρεωτική μετακίνησή τους στην νέα εταιρεία ή σε παραίτηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αχτσιόγλου Ευτυχία

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσιος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος