ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ

                                                ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

                                                                                               23/1/2020

Κατάθεση τροπολογίας για κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές που εμποδίζει την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη

Μαζί με άλλους 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέσαμε τροπολογία-προσθήκη στο νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης, με θέμα την κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς πρωτοδικείου, το οποίο επανέφερε αιφνιδιαστικά και εν κρυπτώ η κυβέρνηση, με βουλευτική τροπολογία στις 28 Νοεμβρίου 2019 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και για αγωγές που είχαν ήδη κατατεθεί (άρθρο 42 ν. 4640/2019).

Με την παραπάνω επίμαχη  διάταξη, υποχρεούνται πλέον όσοι έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν αγωγή απλά για αναγνώριση δικαιώματός τους, με αξία άνω των 250.000 ευρώ, να καταβάλουν και δικαστικό ένσημο που ξεκινά από 2.500-3.000 ευρώ, αλλιώς η αγωγή τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη!

Πρόκειται για ρύθμιση που όπως έχει καταγγελθεί από σύσσωμο τον νομικό κόσμο, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων αλλά και Δικαστικές Ενώσεις, πλήττει το συνταγματικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας καθώς εμποδίζει την πρόσβαση των πολιτών και ιδίως των πιο αδύναμων, στη Δικαιοσύνη. 

Όμως και άλλοι  φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων «ΣΕΒΕ», το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με επιστολές τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητούν την κατάργηση της  αμιγώς εισπρακτικού χαρακτήρα, διάταξης του ν. 4640/2019, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, αποθαρρύνονται από τη δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, «η θέσπιση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στους αδύναμους οικονομικά πολίτες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Το δικαστικό ένσημο που τίθεται ως προϋπόθεση για την άσκηση/συζήτηση αγωγής είναι ανεπίτρεπτο να λειτουργεί ως μέσο αποτροπής καταχρηστικών ή παρελκυστικών αγωγών».

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

με τίτλο: «Επίδομα Γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Θέμα: «Κατάργηση Δικαστικού Ενσήμου στις Αναγνωριστικές Αγωγές Πολυμελούς Πρωτοδικείου»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί εκ νέου η ουσία και η ανάγκη της διαφοροποίησης μεταξύ καταψηφιστικών και αναγνωριστικών αγωγών. Η καταβολή δικαστικού ενσήμου συνδέεται με την εκτελεστότητα των αποφάσεων και είναι εύλογο να μην επιβαρύνεται με αυτό η αναγνωριστική αγωγή, στο μέτρο που δεν οδηγεί σε εκτελεστό τίτλο. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και όσες αγωγές μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ακόμα και αν αυτές είχαν αρχικά ασκηθεί ως καταψηφιστικές. Η ρύθμιση αυτή τίθεται για λόγους ίσης μεταχείρισης, καθώς η καταψηφιστική αγωγή που τρέπεται σε αναγνωριστική, παράγει τις ίδιες έννομες συνέπειες σαν να είχε ασκηθεί ως αναγνωριστική εξαρχής.

Η ήδη υφιστάμενη δυσμενής οικονομική κατάσταση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών συνεπάγεται ότι η θέσπιση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στους αδύναμους οικονομικά πολίτες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Το δικαστικό ένσημο που τίθεται ως προϋπόθεση για την άσκηση/συζήτηση αγωγής είναι ανεπίτρεπτο να λειτουργεί ως μέσο αποτροπής καταχρηστικών ή παρελκυστικών αγωγών. Επομένως, με ορίζοντα άλλες πτυχές της αποτελεσματικής λειτουργίας της δικαιοσύνης, ο εξορθολογισμός των δικαστικών ενσήμων δεν πρέπει να παρεμποδίζει ουσιωδώς το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας για τον πολίτη, ως βασική συνταγματική αρχή (άρθρο 20 Συντ.). Αντιθέτως είναι αναγκαίο να προσαρμόζεται ως προς το είδος και το αίτημα της ασκηθείσας αγωγής, ιδίως αν με αυτό επιδιώκεται η καταψήφιση χρηματικής απαίτησης και αναλογικά προς το ύψος αυτής.

Επιπλέον, η επιβάρυνση επί των αναγνωριστικών αγωγών θέτει ζητήματα αντισυνταγματικότητας.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165), το άρθρο 21 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και το άρθρο 33 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και το άρθρο 42 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190),αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και στις αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος του.».

Αθήνα, 22-1-2020

Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος

Αυγέρη Θεοδώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Αχτσιόγλου Ευτυχία

Γκιόλας Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Κασιμάτη Νίνα

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Ψυχογιός Γεώργιος